1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. CFX-750
  4. Uppdatering och aktivering av RTX-15 – Trimble CFX-750

Uppdatering och aktivering av RTX-15 – Trimble CFX-750

Följande beskrivning guidar dig genom aktiveringen av RTX 15 i CFX-750. För att använda RTX 15 krävs lägst version 7.75 i din CFX-750. Vid uppdatering av mjukvaruversion finns alltid en risk att uppdateringen avbryts och programmet hänger sig. För att inte förlora några data eller inställningar rekommenderar vi att säkerhetskopiera fältdata och spara en konfigurationsfil innan uppdateringen påbörjas. Denna manual hjälper dig att:

➢ Kontrollera nuvarande version
➢ Säkerhetskopiera alla fältdata till ett USB-minne
➢ Spara en konfigurationsfil på ett USB-minne
➢ Uppdatera mjukvara
➢ Aktivera RTX 15

OBSTryck här för att gå direkt till aktivering av RTX

Kontrollera nuvarande version

Välj Inställning/System/CFX-750/Info om displayen. Kontrollera aktuell version. Siffrorna framför den andra punkten anger versionsnumret, 2.05 i exemplet nedan. RTX kräver minst version 7.75 för att fungera. Om du redan har 7.75 kan du gå direkt till Aktivera RTX 15.

Säkerhetskopiera alla fältdata till ett USB-minne

Om du har fältdata i din CFX-750 som du inte vill riskera att bli av med genomför du en säkerhetskopiering, annars kan du hoppa direkt till nästa avsnitt.
Obs! Svarta USB-minnen med texten DataVäxt har visat sig ge problem vid användning tillsammans med CFX-750. Använd därför inte dessa USB-minnen till att kopiera data till och från CFX-750.

Välj Inställningar/Data/Hantera data/USB/Skicka data.

Välj där Exportera fältdata till USB-minne. CFX-750 läser det interna minnet. Därefter ska du välja vilken/vilket Klient, Gård och Fält du ska exportera. För att kopiera alla fältdata ska du på klientnivå välja Alla. När detta är valt försvinner alternativen Gård och Fält.

Tryck vidare med grön pil. CFX-750 beräknar hur mycket minnesutrymme som krävs. Därefter får du bekräfta att du vill fortsätta genom att välja grön pil.
”Överför data till USB-minnet” visas. Obs! Ta inte ur USB-minnet eller bryt strömmen under tiden data exporteras. Bekräfta med grön bock när texten ”Exporten är klar” visas.

Spara en konfigurationsfil på ett USB-minne

Obs! Svarta USB-minnen med texten DataVäxt har visat sig ge problem vid användning tillsammans med CFX-750. Använd därför inte dessa USB-minnen till att kopiera data till och från CFX-750.
Sätt i USB-minnet på baksidan av displayen (du kan använda samma minne som du spara dina fältdata på).

Tryck sedan på Inställningar och välj System.

Välj Avancerad.

Välj Spara/hämta konfigurationsfiler.

Tryck på Spara nuvarande inställningar.

Välj Spara på USB-minnet och tryck sedan på grön bock.

Uppdatera mjukvara

Tryck Inställning/System/lås upp/uppgradera/Firmware uppgraderingsjälp

VARNING: STÄNG INTE AV CFX-750 UNDER EN PÅGÅENDE UPPDATERING AV MJUKVARAN. OM DETTA GÖRS, KANSKE INTE SYSTEMET KAN ANVÄNDAS EFTERÅT.
Välj uppdateringsfilen för den senaste versionen (den som heter CFX-750.X.XX.xxx.x.img eller liknande) och tryck därefter på grön pil. Uppdateringshjälpen kommer nu uppdatera systemet.

När uppdateringen är klar, kommer systemet att starta om. Uppdateringen fortsätter efter omstarten.

När CFX-750 har startats om, kommer en dialogruta visas som säger att nya språkpaket har hittats och frågar om de skall installeras. Svara ja för att installera språkpaketen. När detta har installerats kommer man kunna välja vilket språk som man vill använda. Välj svenska samt metrisk måttenhet. Välj vilken autostyrning som är kopplad. Välj Nej på frågan om du vill se denna guide vid varje start av displayen.

Kontrollera att du nu har uppdaterat till önskad version genom att Välja Inställning/System/CFX-750/Info om displayen

Stäng av och anslut kablarna
CFX-750 är nu uppdaterad. Stäng av displayen innan anslutningarna i port A och B ansluts igen.

Hämta tidigare sparad konfigurationsfil
Sätt i USB-minnet i displayen. Slå på CFX-750.
Tryck på Inställningar och välj System.

Välj Avancerad.

Välj Spara/hämta konfigurationsfiler.

Tryck på Ladda in inställningar.

Välj den fil på USB-minnet som du sparade innan uppdatering.

Bekräfta informationen.

Efter konfigurationsfilen är inläst kommer du tillbaka till Spara/hämta konfigurationsfiler. Tryck på displayikonen för att komma tillbaka till körbilden.

Aktivera RTX 15

Kontakta DataVäxt Support och ange serienumret på din CFX-750 för att erhålla upplåsningskod för RTX 15. Detta görs lämpligast via e-post till support@datavaxt.se, senast en arbetsdag innan du vill börja använda RTX15, helst tidigare. Serienumret består av 10 siffror och du hittar det på baksidan av din display, eller via Inställningar/System/Status/Systemstatus. DataVäxt Support skickar tillbaka lösenordet till den adress du skickat ifrån.

Tryck på Inställningar.

Sedan System.

Välj Lås upp/Uppgradera.

Tryck på Uppgradering lösenord.

Skriv in ditt lösenord.

Om uppgraderingen lyckas kommer följande fram i din display, tryck sedan grön bock.

Displayen kommer nu att starta om.
Tryck på Inställningar.

Tryck på GNSS.

Tryck på GNSS-Inställningar.

Markera sedan RTX och tryck på grön pil.

Välj Rangepoint RTX och tryck på den gröna pilen

Välj Frekvens och skriv in 1545.4900
Välj baudrate och skriv in 2400
Tryck sedan grön pil för att gå vidare.

Välj Positionskvalitet Favorisera tillgänglighet. Tryck grön bock för att bekräfta.

Bekräfta varningen om Favorisera tillgänglighet.

Efter varningen kommer du tillbaka till sidan GNSS. Tryck på displayikonen för att komma tillbaka till körbilden. Inställning för RTX 15 är nu klar. Kontrollera din signal genom att trycka på status-knappen i körbilden två gånger.

Nedan visas ett exempel på hur statusfliken kan se ut när RTX 15 fungerar.
Konfig. GNSS-Källa anger att mottagaren är inställd på att användas med RangePoint RTX (RTX 15)

Aktiv GNSS-Källa Konvergerad anger att positionens noggrannhet är tillräckligt noggrann.

Satelliter anger antalet GPS- och GLONASS-satelliter som används för positionsbestämning. Värdet HDOP inom parentes anger hur fördelaktigt satelliterna är fördelade över himlen. Lågt värde är bättre.

CMR ålder anger hur gammalt det senaste korrektionsmeddelandet är. Värdet innebär att mottagaren inte har tagit emot någon korrektion på så många sekunder. Normalt värde är 8-15 s.

RTX Sat anger vilken korrektionssatellit som används. Värdet inom parentes anger signalstyrkan.

 

 

 

Uppdaterad den 7 maj, 2020

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar