1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. CFX-750
  4. Anslutning av loggning och radar
  1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. FmX
  4. Anslutning av loggning och radar
  1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. EZ-Guide 250
  4. Anslutning av loggning och radar

Anslutning av loggning och radar

Följande beskrivning guidar dig genom installationen av loggning och radar till displayerna EZ-Guide 250/500, CFX-750, FMD samt FmX.

Anslutning av loggning och radar

Radar
Genom att ansluta en kabel mellan din Trimble Display och din Amazone, Bogballe, DIN- ISO eller Väderstad Display så får man en exakt hastighetssignal till ditt redskap. Följande kablar finns:

DV-530

Amazone

1 meter kabel

DV-531

 Bogballe

1 meter kabel

DV-532

Väderstad

1 meter kabel

DV-533

 

DIN-ISO

1 meter kabel

Loggning
Genom att ansluta en brytare till din Trimble Display så loggas hela tiden den rätta bearbetade arealen. Loggning sker genom dragbrytare, hydraulikbrytare, mikrobrytare, DIN-ISO (lyftarmarna) eller via relä (ex. spruta). Följande kablar finns:

DV-540

Dragbrytare

0,2 meter kabel

DV-541

 Hydraulikbrytare

2 meter kabel

DV-542

Mikrobrytare

0,2 meter kabel

DV-543

DIN-ISO (Lyftarmar)

1 meter kabel

DV-544

Relä (Spruta)

0,5 meter kabel

Display
För anslutning till displayen finns följande kablar:

DV-510

EZ-Guide 250

1 meter kabel

DV-511

 EZ-Guide 500

1 meter kabel

DV-512

CFX/FmX

1 meter kabel

DV-513

FMD

1 meter kabel

Förgreningskabel

Används då man både vill ha radar och loggning

DV-519

Radar och Logg

0,4 meter kabel

Förlängningskabel

DV-520

Förlängningskabel

2 meter kabel

DV-521

Förlängningskabel

5 meter kabel

Installation

  1. Montera radarkabeln eller brytaren på därför avsedd plats. Kontakta leverantören av ditt redskap eller din redskapsmonitor för mer information. För att hastighetssignalen från din Trimble-display skall tas emot behöver i många fall en inställning ändras i redskapsdisplyen
  2. Montera displaykabeln eller förgreningskabeln i din Trimble-display enligt följande:

EZ-guide 250

a. Bryt strömmen och ta ur den 12 –poliga sk. Deutch kontakten på baksidan av displayen

b. Ta ur stiftskydden för plats 4, 8, 9 och montera i stiften på kabel DV-510 på respektive plats
c. Montera tillbaka Deutch kontakten

EZ-Guide 500

a. Bryt strömmen
b. Montera den vinklade 9-poliga kontakten på kabel DV-511 på baksidan av displayen, i förekommande fall monteras denna kabel in mellan tidigare monterade kablar

CFX-750/FmX

a. Bryt strömmen
b. Montera den 12-poliga deutch kontakten i port A på CFX-750, port C eller D på FmX.

3. Montera eventuella förlängningskablar och fäst alltsammans för att undvika skador på kablarna som kan orsaka glapp

4. Nu behöver en inställning göras i din Trimble-display. Detta görs enligt nedanstående

Inställningar radar

EZ-Guide 250/500
1. Tryck Inställning (skiftnyckeln) och välj System
2. Välj Radar utsignal och sedan Radar aktiverad
3. Markera På och tryck OK
4. Här finns en rad som heter Radar frekvens. Denna kan behöva justeras till dess hastigheten i din redskapsdisplay är den samma som i EZ-Guide 250/500. Här får du prova dig fram
5. Återgå till startmenyn

CFX-750

  1. Tryck Inställning (skiftnyckeln) och välj System
  2. Välj Avancerat och sedan Radar Utsignal
  3. Sätt Radar aktiverad
  4. Under radar utsignal finns en meny som heter Radar frekvens. Denna kan behöva justeras till dess hastigheten i din redskapsdisplay är den samma som i CFX-750. Här får du prova dig fram
  5. Återgå till startmenyn

FmX

  1. Tryck Inställning (skiftnyckeln) och markera GPS-mottagare, under det styrningsalternativ som är aktuellt
  2. Välj fliken Radar utsignal
  3. Här får du välja om radarkabeln är monterad på Kontaktdon C eller D
  4. Nu får du justera Frekvens. Denna skall justeras till dess hastigheten i din
    redskapsdisplay är den samma som i FmX. Här får du prova dig fram

Inställningar loggning

EZ-Guide 250/500

  1. Tryck Inställning (skiftnyckeln) och välj System
  2. Välj Guidning och sedan Loggning av bearbetad yta 3. Markera Brytare och tryck OK
  3. Återgå till startmenyn

CFX-750

  1. Tryck Inställning (skiftnyckeln) och välj Guidning
  2. Välj Inställningar loggning och sedan Loggning av bearbetad yta
  3. Välj Brytare
  4. Under loggning av bearbetad yta finns nu en meny som frågar efter Loggningsmetod. Här får du sätta Aktiv hög eller Aktiv låg, dvs. om till eller frånslag av brytaren skall aktivera loggning. Välj det som passar monteringen av din brytare

FmX

  1. Tryck Inställning (skiftnyckeln) och markera ditt redskap, tryck Inställning
  2. Välj fliken Extrautrustning
  3. Här får du välja om brytaren är monterad på Kontaktdon A eller B
  4. Välj sedan om brytaren skall Logga när Högt eller Lågt dvs. om till eller frånslag av brytaren skall aktivera loggning. Välj det som passar monteringen av din brytare.

datavaxt-logotrimble-logo

Manual ID: Install-DV-5xx
Rev dat: 2011-05-24

 

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar