1. Hem
 2. Displayer och autostyrning
 3. CFX-750
 4. Användarmanual Field-IQ med CFX-750

Användarmanual Field-IQ med CFX-750

Installation av Field-IQ görs enligt installationsanvisningarna som följer med systemet vid leverans. Kontakta support om du är osäker på hur Field-IQ ska installeras.

När Field-IQ har anslutits till CFX-750 kommer det automatiskt upp ett hjälpavsnitt som tar dig igenom alla nödvändiga inställningar för att Field-IQ ska fungera korrekt. Vill man ändra inställningarna så hittas dessa under Inst./Redskap. Under Första inställningar väljs kontrollertyp till Field-IQ, därefter följer nödvändiga steg i konfigureringen. När hjälpavsnittet är genomfört kommer knappen Avancerat dyka upp under Första inställningar. Under Avancerat finns fyra val:

 • Val av kontroller och material – Inställningsavsnittets första sida för val av kontrollertyp
 • Redskapsinställningar – Inställningsavsnittet för att ställa in redskaps- och sektionsbredder
 • Inställningar sektionsavstängning
  – Tillåtet överlapp
  – anger hur stor del av rampen som ska gå över redan loggad yta innan den stängs av. Värde mellan 1 – 99 %. Vid sprutning kan 90 % vara ett lämpligt värde.
  – Gränsöverlappning – anger hur stor del av rampen som ska gå över fältgräns eller icke-brukad yta innan den stängs av. Värde mellan 1 – 99 %. Vid sprutning kan 10 % vara ett lämpligt värde.
  – Ventilfördröjning På/Av – ange redskapets verkliga fördröjning. Field- IQ tar hänsyn till denna fördröjning och tidigarelägger kommandon. Loggningen fördröjs för att motsvara verkligt till- och frånslag.
  – Dubbelbehandling/överlapp – ange hur stort avstånd som ska dubbelbehandlas t ex när man passerar in och ut från vändtegen. Använd denna inställning för att säkerställa att det inte blir obehandlade ytor i fältet, t ex beroende på positionsdrift.
 • Field-IQ systemstatus – Kontrollera anslutningsstatus och serienummer på alla Field-IQ-moduler

 

När du har aktiverat, konfigurerat och kalibrerat ditt Field-IQ-system kommer följande skärmbild att visas:

150

151

Field-IQ huvudbrytarbox

152

153

Obs! Alla system måste ha Field-IQ huvudbrytarbox.

Field-IQ sektionsbrytarbox

154

Obs! Sektionsbrytarbox eller SIM (signal input module) krävs om Field-IQ ska hantera sektionsavstängning. För endast kontroll av giva så är sektionsbrytarboxen tillval.

Endast en sektionsbrytarbox kan användas i ett system. Varje sektionsbrytare blir automatiskt tilldelad till motsvarande modul. Modulerna läses från vänster till höger, ex. brytare 1 motsvarar den modul som är längst till vänster när man står bakom redskapet och tittar framåt.

Sektionsbrytarna har olika funktion beroende på läget för Automatisk/Manuell sektionskontroll på huvudbrytarboxen.

Med brytaren för Automatisk/Manuell sektionskontroll i läge Automatisk:

 • Med sektionsbrytaren i övre läget (på) kontrolleras sektionen automatiskt av CFX-750.
 • Med sektionsbrytaren i nedre läget (av) är sektionen avstängd.

Med brytaren för Automatisk/Manuell sektionskontroll i läge Manuell:

 • Med sektionsbrytaren i övre läget (på) är sektionen på, oberoende av loggning och fältgränser i CFX-750.
 • Med sektionsbrytaren i nedre läget (av) är sektionen avstängd, oberoende av loggning och fältgränser i CFX-750.

LED-indikatorn har följande indikering:

 • Grön – enheten har spänning och kommunicerar med CFX-750
 • Gul – enheten initierar kommunikationen med CFX-750
 • Röd – enheten har spänning, men kan inte kommunicera med CFX-750

 


datavaxt-logotrimble-logo

Manual ID: GPS-6
Rev dat: 2011-10-18

Uppdaterad den 4 maj, 2016

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar