1. Hem
  2. Programvaror
  3. DataVäxt Classic
  4. Beräkna gödselrekommendation/Ange förväntad skörd

Beräkna gödselrekommendation/Ange förväntad skörd

Beräkningen av gödselrekommendationen sker i flera steg med utgångspunkt från den skördenivå du angett i tabellen för utsäde.

Om du har skiften som i normalfallet inte är aktuella att beräkna kan du markera dessa skiften genom att peka längst ut till vänster och markera ett eller flera skiften och sedan välja ”Dölj markerade”. Ett effektivt sätt är att först sortera skiftena i grödordning och sedan använda funktionen för flerval.

Med flerval kan du markera flera skiften samtidigt i tabellen. Använd Ctrl, tryck ner knappen först och markera sedan de skiften du vill markera.

Även om skiftena är dolda kommer beräkning att ske men du undviker felmarkeringar i listan på skiften med trädor och liknande.

16

Beräkna rekommendation

Innan beräkningen kan du på varje skifte ange en skördenivå i % av den förväntade skörden på skiften som har lägre eller högre potential. Vill du göra om beräkningen flera gånger men utesluta en ny beräkning på vissa skiften sätter du en bock i kolumnen för Lås rekommendation.
17

Efter beräkningen kommer bilden upp som anger behovet för NPK samt information om eventuella fel eller varningar. Kontrollera felen och åtgärda problemet innan beräkningen görs om. Ett fel där förväntad skörd på trädan saknas kan ignoreras medan däremot andra kan vara viktiga att åtgärda.

Detaljerad visning

Här kan du få en mera detaljerad information om varje skiftes gödselrekommendation. De skiften som inte har något markkarteringsvärde registrerat beräknas alltid efter klass 3 på P och K.

Använd skördehöjande effekt

Ger möjlighet att välja om man vill ta hänsyn till schablonvärde för förfruktens skördehöjande effekt vid beräkning av gödselrekommendation. Förvalt är att använda skördehöjande effekt.

Redigera ingående P o K

Med denna funktion kan du genom att markera ett eller flera skiften lägga in nya värden på markkarteringen samt balansen på P och K. Markera skiften, skriv in nya värden och tryck Uppdatera på respektive information.

18

Hämta markkarteringsvärden

Med detta verktyg hämtas värden från kartan för varje skifte, medeltalsberäknas och registreras i skiftesdata.

De värden som medeltalsberäknas och överförs till respektive skifte i DataVäxt är pH, P_AL, K_AL, Mg_AL, Cu_HCL, Ca_AL, Bor och Mullhalt.

Markera i tabelläget eller på kartan de skiften som är aktuella och aktivera funktionen. Finns flera markkarteringsfiler i kartan väljer du från vilken eller vilka du vill hämta data.

OBSERVERA att om det finns värden i flera filer på samma skifte kommer samtliga värden att ingå i beräkningen om du bockar för flera filer. Om markkarteringslagret har felaktiga Attribut i filen kommer inte alla värden att beräknas. Läs mera under Markkarteringen i kartfunktioner.

19

Uppdaterad den 20 april, 2016

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar