Checklista – CFX-750

Följande checklista för CFX-750 är till för att se till att din utrustning är fullt fungerande innan säsong.

 1. Tryck på ”Status” tills du ser denna ruta med GNSS-information.
  GPS/GNSS källa kan vara något av följande beroende på vilken signal du ska använda:
  EGNOS / RangePoint RTX(15) / Centerpoint RTX(4) / RTK

  Gröna staplar vid satellit indikerar GNSS-signal
  Gula staplar är signalen inte tillräckligt noggrann
  Röda staplar indikerar att mottagaren ej får nån satellitkommunikation 

 2. När displayer kopplade till autostyrning startas ska det alltid komma upp en varning angående styrningen om kommunikation finns. Provkör även autostyrningen på en riktig AB- linje. Finjustering av styrning görs i fält med hjälp av vår Dataväxt-Support 0514-650210.

 3. Tryck på status tills rutan med fältinformation, redskapsinformation samt minnesstatus kommer upp. Minnesutrymmet bör ej vara mindre än 20%. OBS: Ignorerar man varningar om för lite minne kan det generera dataförlust så som fältdata och loggning.

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar