1. Hem
 2. Displayer och autostyrning
 3. CFX-750
 4. Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Följande beskrivning guidar dig igenom installationen av din CFX-750 EZ-Steer. Notera att allt kablage som medföljer i leveransen behöver inte användas för montering av CFX-750 EZ-Steer.

Utöver det som beskrivs i denna installationsbeskrivning skall även fästjärnet monteras. För detta, se medföljande monteringsanvisning (på engelska).

 1. Ingående delar installation CFX-750 EZ-Steer

  Följande delar behövs för att fullfölja installationen av din utrustning:

  80

  1. Ag 25 GPS/GNSS-antenn
  2. Monteringsplatta för Ag 25 GPS/GNSS-antenn
  3. EZ-Steer T2 Lutningssensor
  4. EZ-Steer motor
  5. CFX-750 Display
  6. RAM monteringsarm och kulor, för att fästa CFX-750 i traktorhytten
  7. Antennkabel
  8. EZ-Steer kablage DV-561
  9. Kabel motor EZ-Steer

  2. Montering av Ag 25 GPS/GNSS-antenn
  Antennen monteras på traktorhyttens tak, centrerad över traktorn och så långt fram som möjligt. Har traktorn plast tak används den medföljande monteringsplattan som fästs med dubbelhäftande tejp. Var noga med att rengöra taket innan monteringsplattan fästs. Anslut antennkabeln, fäst den på taket och dra in i traktorhytten via taklucka, fönster eller liknande.

  3.Montering av EZ-Steer T2 Lutningssensor

  Tre olika monteringsalternativ finns;

  1. Med kontakterna framåt och texten uppåt.
  2. Med kontakterna bakåt och texten uppåt.
  3. Ståendes med kontakterna pekandes nedåt och texten mot färdriktningen.

  Vart i hytten T2-lådan monteras spelar ingen roll, under förutsättning att orienteringen blir någon av de tre ovan. T2-lådan skruvas fast och får absolut inte vibrera/skaka. Försäkra dig om att kontakterna sitter väl skyddade och inte kan skadas av sparkar eller lösa föremål i hytten.

  Montera EZ-Steer kablage DV-561 (märkt EZ-Steer) i den vänstra kontakten och Kabel motor EZ-Steer (märkt TO EZ-STEER CONTROLLER) i den högra kontakten, se bild nedan.

  81

  4. Montering av EZ-Steer motor

  Fäst det medföljande fästjärnet på eller runt rattstången. Montera EZ-Steer motor i därför avsedda hål med tillhörande bult/vingmutter.

  82

  Avståndet mellan EZ-Steer motor och ratt skall vara ca 2 fingrar (3-4 cm) när motorn står ifrån ratten.

  5. Montering av CFX-750
  Fäst på lämplig plats RAM-kulan med rund fot och montera den andra RAM-kulan i displayen. Skärmen bör sitta i blickfånget men utan att störa din uppsikt framåt. Lämplig placering är i främre höger hyttstolpe eller längs höger dörr. RAM-kulor med andra fästmöjligheter finns, kontakta din återförsäljare eller DataVäxt för mer information. Montera Antennkabeln samt den fyrkantiga Deutch kontakten i EZ-Steer kablage DV-561, på baksidan av CFX-750.

  83

  Fäst upp alla lösa kablar så att de inte drar i kontakterna och riskerar att skadas.

  6. Strömförsörjning CFX-750 EZ-Steer
  I EZ-Steer kablage DV-561 finns två lösa kablar, en röd (plus) och en svart(minus). Fäst dem vid lämplig 12-volt strömkälla vid plus respektive minus. Vi rekommenderar att strömförsörjningen, om möjligt, kommer direkt från batteriet. Plus skall anslutas till huvudströmbrytaren. Man bör absolut inte använda ciggarettuttag/EU-uttag för denna istallation.

  7. Konfigurera CFX-750 EZ-Steer
  EZ-Steer systemet arbetar med CFX-750 interna GPS-mottagare för att ge traktorn autostyrning. Bekanta dig med CFX-750 innan du fortsätter installationen av EZ-Steer systemet.

  Mät upp traktorn

  84

  a. Kalibrering

  Innan du kan använda EZ-Steer systemet måste det kalibreras. För att genomföra detta måste du ha GPS-antennen ansluten samt inväntat kontakt med satelliter.

  1. I startfönstret, tryck på Inställningar och sedan Fordon.
  2. Tryck Autostyrning och sedan EZ-Steer inställningar
  3. Tryck EZ-Steer kalibreringshjälp

  Du kommer sedan att bli guidad genom kalibreringen genom de olika menyer som dyker upp. Kalibreringen består av tre steg.

  • Ange fordonets mått
  • Kalibrering av T2 Lutningssensor
  • Kalibrering av EZ-Steer

  Ange fordonets mått
  Skriv in de fordonsmått du tidigare mätt upp

  Kalibrering av T2 Lutningssensor
  1. Ange hur T2 Lutningssensor är monterad, kontakter framåt, bakåt eller nedåt.
  2. Parkera traktorn på en plan yta och markera hjulens position
  3. Stå still minst 20 sekunder
  4. Vänd traktorn 180 grader och placera hjulen mitt över markeringarna 5. Stå still minst 20 sekunder


  Kalibrering av EZ-Steer
  Här skall du köra och aktivera EZ-Steer längs en rak AB linje på ett plant fält.

  1. Kör och tryck A
  2. Kör minst 10 meter och tryck B
  3. En serie kalibreringsmenyer kommer hjälpa dig att ange för traktorn specifika värdena. Grader per varv: Hur stort blir styrutslaget på hjulen då ratten har rört sig ett varv.

   b. Instyrningsaggressivitet: Kontrollerar hur snabbt fordonet styr upp mot en angiven linje

   c. Onlineaggressivitet: Kontrollerar hur snabbt fordonet skall korrigera för avvikelser från angiven linje

   d. Freeplay: Justera styrningen om fordonet har ett större ”styrspel” i någon körriktning

   e. Känslighet manuellt övertag: Hur mycket kraft skall krävas för att avaktivera EZ-Steer

  b. Spara konfigurationsfil

  För att enkelt kunna återställa nu genomförd kalibrering om du exempelvis flyttar din CFX- 750 EZ-Steer till ett annat fordon bör du spara ner en konfigurationsfil som sparar de aktuella inställningarna.

  1. I startfönstret, tryck på Inställningar och sedan System
  2. Tryck Avancerat och sedan Spara konfigurationsfil
  3. Tryck Spara nuvarande inställningar och ange ett lämpligt namn

   

  8.Montering av Fotpedal (Tillval)
  Fotpedal ger dig möjlighet att aktivera EZ-Steer med foten istället för att trycka på skärmen.

  1. Se till att strömmen är bruten till CFX-750 EZ-Steer
  2. Montera kontakten i mittenkontakten på T2 Lutningssensor
  3. Starta CFX-750
  4. Tryck Inställningar och sedan Fordon
  5. Tryck Autostyrning och sedan EZ-Steer inställningar
  6. Tryck Aktivering
  7. Tryck EZ-Steer extern brytare och välj Extern brytare
  8. Tryck Klar och återgå till startfönstret

   

  9. Montering av RTK Radio (Tillval)

  En RTK Radio ger dig tillgång till radiobaserad RTK korrektion för att uppnå en återkommande noggrannhet på 2,5 cm. För att använda denna krävs att din CFX-750 är upplåst för RTK-GPS. Med i leveransen av RTK Radio finns en bildserie som beskriver tillvägagångssättet nedan.

  1. Se till att strömmen är bruten till CFX-750
  2. Ta ur övriga kontakter och montera loss CFX-750 från traktorn
  3. Lägg CFX-750 med baksidan upp och skruva ur de tre skruvarna som håller täckluckan överst på skärmen
  4. Ta bort täckluckan
  5. Montera i radion och skruva fast med de tre skruvarna
  6. Återmontera CFX-750 i traktorn
  7. Montera den medföljande radioantennen på traktorns tak och dra in antennkabeln på motsvarande sätt som för Ag 25 GPS/GNSS antennen
  8. Anslut antennkabeln på baksidan av RTK Radio

  RTK Radio och CFX-750 är färdigkonfigurerade vid leverans, d v s de radiokanaler som kan komma att användas är inlagda i utrustningen. Du behöver nu välja rätt kanal för ditt område. Kontakta DataVäxt för att ta reda på vilken/vilka radiokanal/er som gäller för ditt område.

  Gör följande:

  1. Tryck Inställningar och sedan GPS
  2. Tryck GPS Inställningar och välj RTK
  3. Välj Trimble Radio och sedan Radio Nätverksnummer
  4. Här får du välja den radiokanal du är tilldelad
  5. Tryck Klar och återgå till startfönstret

   


  datavaxt-logotrimble-logo

  Manual ID: Install-EZ-3x
  Rev dat: 2011-05-24

   

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar