1. Hem
 2. Programvaror
 3. DataVäxt
 4. Installationsfil DataVäxt
 1. Hem
 2. Programvaror
 3. Installationsfil DataVäxt

Installationsfil DataVäxt

Här kan du ladda ner den senaste installationsfilen till växtodlingsprogrammet DataVäxt.


Version 2018.3, 2018-10-31

För datorer med Windows XP och äldre klicka här.


Uppdateringshistorik DataVäxt

2018.3 – 2018-10-31

 • Uppdaterat till nytt inloggningsförfarande DataVäxt Mobil/WebCenter

2018.2 – 2018-08-21

 • Ändrad EFA-faktor på kvävefixerande gröda från 0,7 till 1
 • Introduktion till Nya DataVäxt och länk för att gå vidare och synka upp information

2018.1 – 2018-02-07

 • Export till SAM-Internet 2018

2017.6 – 2017-10-04

 • Buggfix export till SCB

2017.5 – 2017-09-19

 • Export till SCB inkluderar skiften utan behandlingar
 • Div. buggfixar och förbättringar

2017.4 – 2017-08-30

 • Export av växtskyddsdata till SCB
 • Div. buggfixar och förbättrinar

2017.3 – 2017-02-22

 • SAM-Internet 2017
 • Nya formler för tilldelningsfiler
 • Buggfix vid ändring av skiftesnummer och brukningsenhet på flera år bakåt

2017.2 – 2017-01-30

 • Div. buggfixar och förbättringar

2017.1 – 2017-01-30

 • Gödselrekommendationer 2017
 • Ny rapport: Växtodlingsjournal Krav
 • ”Obligatoriska” fält i sprutjournalen
 • Visa kopplad yta i Skiftesdata
 • Visa årets gröda i Skiftesdata
 • Möjligt att byta färg på ”Ingen gröda”
 • Div. buggfixar och förbättringar

2016.4 – 2016-05-16

 • Div. buggfixar och förbättringar.

2016.2 – 2016-03-30

 • Div. buggfixar och förbättringar.

2016.1 – 2016-02-12

Allmänt

 • Nytt utseende
 • Översikt – en ny vy med en sammanställning över gården
 • Anteckningsruta på insatsrad även på utsäde och skörd
 • Markeringar – punkter, linjer, ytor och bilder kan samlas in med DataVäxt Mobile
 • Inga negativa grundrekommendationer för P & K genereras i gödselberäkningen
 • Val att hoppa över P & K balansberäkning vid årskopiering
 • Nya gödselsiffror från Jordbruksverket
 • Autonumrering och uppräkning på körningar
 • Produkt måste väljas vid registrering av insats
 • Exportmöjlighet av gödseldata till SCB-undersökning

SAM-internet

 • Anpassning till SAM Internet 2016
 • Grödnamn från SAM anpassas till DataVäxt utan t ex parantes i Vete(Höst)
 • Skiften som saknar kopplad yta i karta får det genom att matchning med sam-fil
 • Vid SAM import/matchning kan man flermarkera skiften för ur/ibockning
 • Nya skiften kan läggas på olika brukningsenheter vid import/matchning

Växtföljdsplaneraren

 • Egen inställning för skiftesnamn
 • Möjligt att planera bakåt i tiden
 • Fältarbete kopplat till planerad gröda skapas vid kopiering till nytt år
 • Inaktiverade skiften visas ej

Växtskydd

 • Fasta respektive anpassade skyddsavstånd i sprutjournal
 • Fasta skyddsavstånd per skifte i tabell Skiftesdata/tilläggsuppgifter
 • Kolumn för Bifarligt i tabellrapport växtskydd

Rapporter

 • Hektarsammanställning i rapport Arbete & maskinanvändning
 • Spridningsareal i P-tillförsel 5 år medel stg visar endast aktiva skifte/år
 • Ny Anteckningsrapport (Fält- och årsanteckningar)
 • Skiftesyta från karta visas i Skiftesrapport, visar all information

Karta

 • Vid markering i kartan scrollas till valt skifte i skifteslista
 • Vid delning i karta föreslås nästa lediga skiftes och EU-nummer på brukningsenheten
 • Hantera markeringar skapade från DataVäxt Mobile

6.3.29 – 2015-07-03

 • Uppdatering för läsning av senaste versionen av Yara N-Sensorfiler.
 • Bättre hantering av etiketter i kartan.
 • Div. buggfixar.

6.3.28 – 2015-03-17

 • Anpassning till SAM Internet 2015.

6.3.27 – 2015-02-27

 • Uträkningar av förgröningsstöd.
 • Rapport på förgröningsstödsdata.
 • Syfte i sprutjournal – enligt IPM.
 • Nya gödselrekommendationer 2015.

6.3.26 – 2014-11-27

 • Hantering av spridningsavtal för stallgödsel.
 • Ingående näringsbalans (P & K) beräknas automatiskt vid skapande av nytt år.
 • Utvecklingsstadie visas som bilder i sprutjournalen.
 • Möjlighet till skiftesspecifika, markanpassade skyddsavstånd.
 • Bifarlighet kan anges på preparat redan i Växtskyddstabellen.
 • Möjlighet att dölja kartan helt från huvudbilden.
 • Möjlighet att lägga till externa pdf-dokument i rapportkön (de infogas då i samma pdf-dokument).
 • Karta: Ny metod för att interpolera data med konturer.
 • Skördekartering: Stöd för Claas ISOXML-filer.

6.3.25 – 2014-05-20

 • Nya gödselrekommendationer.
 • Import från SAM Internet som uppdaterar befintliga skiften istället för att skapa nya.
 • Sortering efter gröda, summering av total areal och urval på brukningsenhet i växtföljdsplaneraren.

6.3.24 – 2014-01-31

 • Anpassning till SAM Internet 2014.
 • Bättre hantering av stora filer vid synkronisering med WebCenter.

6.3.23 – 2014-01-10

 • Div. buggfixar synkronisering karta.

6.3.22 – 2013-12-20

 • Problem att skapa nya lager av OGIS-typ åtgärdat.

6.3.21 – 2013-12-17

 • Problem: Dialog för inloggning till WebCenter visas för användare utan WebCenter aktiverat.

6.3.20 – 2013-12-17

 • Synkronisering av kartlager via WebCenter
 • Växtföljdsplanering
 • Ny rapport: Diagram, Gröd och Sortfördelning.
 • Skördekartering Trimble FmX (eftermonterade sensorer)
 • Skördekartering John Deere GS3

6.3.19 – 2013-07-10

 • Felmeddelande vid årkopiering åtgärdat.

6.3.18 – 2013-07-02

 • Ihopslagning av flera rapporter till en pdf
 • Export av fältnamn och fältgränser till Trimble GPS
 • Ändring av kolumnernas ordning i tabelläge
 • Linjalverktyget kan mäta ytor samt placera ut stödlinjer
 • Villkor i formlerna för tilldelningsfiler
 • Kartans legend blir tydligare vid utskrift
 • Möjlighet att ej använda skördehöjande effekt, dvs att vissa förfrukter med automatik höjer den förväntade skörden.
 • Klienthantering: Kartan inkluderad vid säkerhetskopiering av alla klienter

6.3.17 – 2013-02-20

 • Anpassning för SAM Internet 2013.

6.3.16 – 2013-02-06

 • Div. problem med kopiering av insatser mellan skiften löst.
 • Rapport Utsäde/Gödselplan innehåller nu insådd och förfrukt.
 • Problem med rapporter med lagersaldon åtgärdade.

6.3.15 – 2013-01-16

 • Uppmaning om synkronisering mot DataVäxt Mobile/WebCenter vid uppstart och avslut av programmet.
 • Kopiera insatser mellan skiften (Utsäde, Gödsel, Växtskydd, Arbete, Skörd, Övriga kostnader, Övriga intäkter, Journal).
 • Urval på insatser, fångröda, insådd och vårbearbetning i skifteslistan.
 • Sorteringsindex, möjlighet att sortera skiften efter eget val.
 • Karta: Redigering av attribut via grid.
 • Karta: Stöd för DWG och GPX filer.
 • Karta: Flytt av helt lager.

6.3.14 – 2012-07-10

 • Karta: Upplösning av karta vid utskrift förbättrad.
 • Karta: Förbättrad hantering av texter vid utskrift.

6.3.13 – 2012-03-29

 • Problem vid skapande av säkerhetskopior med karta åtgärdat.
 • Karta: Problem med vid skapande av interpolerade kartor åtgärdat.

6.3.12 – 2012-03-21

 • Skiftesrapporter ändrade för att visa att hänsyn till mullhalt är tagen vid gödselrekommendation.
 • Problem med att rapport Växtodlingsplan inte visade skiften utan gödslingar vid användning av urval av gödselmedel i rapport åtgärdat.
 • Karta: Utskriftslayouter, möjlighet att designa utskrifter med flera kartområden på samma papper.
 • Karta: Ny funktion för att skapa försöksrutor/rutnät.

6.3.11 – 2012-02-07

 • Anpassning till SAM Internet 2012
 • Karta: Visa information om gröda (utan sort) på kartan i text.
 • Karta: Direkt visning av kartlager i Google Earth (högerklicka på lagret i lagerkontrollen).
 • Karta: ”Koppla knapp” valfri yta i kartan kan kopplas till skiften.
 • Klient: Importera tabell från ”mallklient”.

6.3.10 – 2011-11-10

 • Problem med gödselrekommandation då vissa skiftesuppgifter saknas åtgärdade.
 • Karta: Skala visades inte på utskrifter på liggande papper.
 • Karta: Problem med ”Skapa kopia av lager” åtgärdat.

6.3.09 – 2011-10-21

 • Reducering av N-rekommendation för mullhaltiga jordar.
 • Uppdaterade gödselrekommendationer.
 • Bättre hantering av ”stora teckensnitt”.
 • Fliken Utsäde i Tabeller namnändrad till Grödor.
 • Skördekartering: Läsning av motordata (belastning, bränslefrbrukning mm) från New Holland och Case IH tröskor.
 • Skördekartering: Läsning av skördedata från Trimble FmX.
 • Tilldelning: Alla tilldelningsformler synliga och redigerbara av användaren.

6.3.08 – 2011-04-13

 • Anpassning till DataVäxt Mobile
 • Bättre hantering av import av filer från SAM Internet som inte följer standard.
 • Fjärrsupport inkluderat i installationen.
 • Rapporter: Sprutjournal uppdaterad.
 • Rapporter: Skiftesblad med sprutjournal manuell uppdaterad.
 • Karta: Tilldelningsmodulen hanterar export av filer i Surfer Grid-format (*.grd), används av Yara N-Sensor terminal.
 • Karta: Guide för kopiering av ytor minskar i storlek när ytor ska väljas på kartan.

6.3.07 – 2011-02-28

 • Anpassning till SAM Internet 2011
 • Karta: Import av markkartering mindre känslig för felaktiga/saknade värden.
 • Karta: Import av N-Sensor log-filer i modulerna Tilldelning och Skördekartering.

6.3.06 – 2010-12-15

 • Karta: Import av skördedata från John Deere i skördekarteringsmodulen.
 • Karta: Möjlighet att sätta tema för objekt i ett lager.
 • Karta: Nytt verktyg ”Sammanställning” för att se medelvärden för objekt i kartan, t.ex. markkartering inom ett område.
 • Karta: Drag & Drop, möjlighet att släppa kartfiler från utforskaren i lagerkontrollen.

6.3.05 – 2010-07-23

 • Rapporten Sprutjournal inkl. lathund visade inte lathunden riktigt.
 • Problem med flerskiftesregistrering skörd åtgärdat.
 • Uppdatering av växtskydd uppdaterar numera även karens-fältet.
 • Karta: Bättre hantering av zoom när skiften hanteras i kartan.
 • Karta: Export till KML tar med ev. legend.
 • Karta: Problem vid utskrift med gamla skrivare åtgärdade.

6.3.04 – 2010-05-25

 • Pocket DataVäxt: Programmet kände inte av handdatorn varit synkroniserad med aktuell dator tidigare på vissa datorer.
 • Karta: Problem med import av ytor från SAM Internet åtgärdat.

6.3.03 – 2010-05-19

 • Rapporten Utsädes/Gödselplan i A3 gick inte visa.
 • Pocket DataVäxt kompatibelt med äldre Windows Mobile enheter.
 • Karta: Problem med utskrift där skirvardrivrutinen inte rapporterade skrivarens upplösning i höjdled åtgärdad.
 • Karta: Legenden visar grödans totala areal.
 • Karta: Möjlighet att lägga med en rubrik på utskriven karta.
 • Karta: Möjlighet att dölja ”avståndsettiketter” vid redigering i kartan.
 • Karta: Text på skiften kan flyttas iväg från skiftet.
 • Karta: Import av kartfiler från Windows Moblie enheter direkt från programmet.
 • Karta: Möjlighet att lägga med en rubrik på utskriven karta.
 • Karta: ”Kopiera lager” funktion tillagd.
 • Karta: Spara enskilt lager eller hela kartan som bild.

6.3.02 – 2010-04-18

 • Flerskiftes-registrering kunde leda till krash av programmet.
 • Återställning av backup med karta från GårdsKarta 1.7 konverterade kartan flera gånger.
 • Import från SAM Internet sätter enheten till kg på utsäden.
 • Karta: Import av block från SAM Internet fungerade inte om filen inte innehöll skiftesytor.
 • Karta: Stöd för lokala variationer av SWEREF 99 TM.

6.3.01 – 2010-04-07

 • Problem med export av ytor till SAM Internet åtgärdade.
 • Karta: Kopiering av kartobjekt mellan olika lager tar nu med alla attribut.
 • Karta: Div. småfel åtgärdade.

6.3.00 – 2010-03-29

 • Första versionen
Uppdaterat den januari 10, 2019

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar