1. Hem
  2. Programvaror
  3. DataVäxt
  4. Installationsfil DataVäxt
  1. Hem
  2. Programvaror
  3. Installationsfil DataVäxt

Installationsfil DataVäxt

Här kan du ladda ner den senaste installationsfilen till växtodlingsprogrammet DataVäxt.


Version 2019.1 – 2018-02-22

För datorer med Windows XP och äldre klicka här.


Uppdateringshistorik DataVäxt

2018.3 – 2018-10-31

  • Uppdaterat till nytt inloggningsförfarande DataVäxt Mobil/WebCenter

2018.2 – 2018-08-21

  • Ändrad EFA-faktor på kvävefixerande gröda från 0,7 till 1
  • Introduktion till Nya DataVäxt och länk för att gå vidare och synka upp information

2018.1 – 2018-02-07

  • Export till SAM-Internet 2018

2017.6 – 2017-10-04

  • Buggfix export till SCB

2017.5 – 2017-09-19

  • Export till SCB inkluderar skiften utan behandlingar
  • Div. buggfixar och förbättringar

2017.4 – 2017-08-30

  • Export av växtskyddsdata till SCB
  • Div. buggfixar och förbättrinar

2017.3 – 2017-02-22

  • SAM-Internet 2017
  • Nya formler för tilldelningsfiler
  • Buggfix vid ändring av skiftesnummer och brukningsenhet på flera år bakåt

2017.2 – 2017-01-30

  • Div. buggfixar och förbättringar

2017.1 – 2017-01-30

  • Gödselrekommendationer 2017
  • Ny rapport: Växtodlingsjournal Krav
  • ”Obligatoriska” fält i sprutjournalen
  • Visa kopplad yta i Skiftesdata
  • Visa årets gröda i Skiftesdata
  • Möjligt att byta färg på ”Ingen gröda”
  • Div. buggfixar och förbättringar

2016.4 – 2016-05-16

  • Div. buggfixar och förbättringar.

2016.2 – 2016-03-30

  • Div. buggfixar och förbättringar.

2016.1 – 2016-02-12

Allmänt

  • Nytt utseende
  • Översikt – en ny vy med en sammanställning över gården
  • Anteckningsruta på insatsrad även på utsäde och skörd
  • Markeringar – punkter, linjer, ytor och bilder kan samlas in med DataVäxt Mobile
  • Inga negativa grundrekommendationer för P & K genereras i gödselberäkningen
  • Val att hoppa över P & K balansberäkning vid årskopiering
  • Nya gödselsiffror från Jordbruksverket
  • Autonumrering och uppräkning på körningar
  • Produkt måste väljas vid registrering av insats
  • Exportmöjlighet av gödseldata till SCB-undersökning

SAM-internet

  • Anpassning till SAM Internet 2016
  • Grödnamn från SAM anpassas till DataVäxt utan t ex parantes i Vete(Höst)
  • Skiften som saknar kopplad yta i karta får det genom att matchning med sam-fil
  • Vid SAM import/matchning kan man flermarkera skiften för ur/ibockning
  • Nya skiften kan läggas på olika brukningsenheter vid import/matchning

Växtföljdsplaneraren

  • Egen inställning för skiftesnamn
  • Möjligt att planera bakåt i tiden
  • Fältarbete kopplat till planerad gröda skapas vid kopiering till nytt år
  • Inaktiverade skiften visas ej

Växtskydd

  • Fasta respektive anpassade skyddsavstånd i sprutjournal
  • Fasta skyddsavstånd per skifte i tabell Skiftesdata/tilläggsuppgifter
  • Kolumn för Bifarligt i tabellrapport växtskydd

Rapporter

  • Hektarsammanställning i rapport Arbete & maskinanvändning
  • Spridningsareal i P-tillförsel 5 år medel stg visar endast aktiva skifte/år
  • Ny Anteckningsrapport (Fält- och årsanteckningar)
  • Skiftesyta från karta visas i Skiftesrapport, visar all information

Karta

  • Vid markering i kartan scrollas till valt skifte i skifteslista
  • Vid delning i karta föreslås nästa lediga skiftes och EU-nummer på brukningsenheten
  • Hantera markeringar skapade från DataVäxt Mobile

6.3.29 – 2015-07-03

  • Uppdatering för läsning av senaste versionen av Yara N-Sensorfiler.
  • Bättre hantering av etiketter i kartan.
  • Div. buggfixar.

6.3.28 – 2015-03-17

  • Anpassning till SAM Internet 2015.

6.3.27 – 2015-02-27

  • Uträkningar av förgröningsstöd.
  • Rapport på förgröningsstödsdata.
  • Syfte i sprutjournal – enligt IPM.
  • Nya gödselrekommendationer 2015.

6.3.26 – 2014-11-27

  • Hantering av spridningsavtal för stallgödsel.
  • Ingående näringsbalans (P & K) beräknas automatiskt vid skapande av nytt år.
  • Utvecklingsstadie visas som bilder i sprutjournalen.
  • Möjlighet till skiftesspecifika, markanpassade skyddsavstånd.
  • Bifarlighet kan anges på preparat redan i Växtskyddstabellen.
  • Möjlighet att dölja kartan helt från huvudbilden.
  • Möjlighet att lägga till externa pdf-dokument i rapportkön (de infogas då i samma pdf-dokument).
  • Karta: Ny metod för att interpolera data med konturer.
  • Skördekartering: Stöd för Claas ISOXML-filer.

6.3.25 – 2014-05-20

  • Nya gödselrekommendationer.
  • Import från SAM Internet som uppdaterar befintliga skiften istället för att skapa nya.
  • Sortering efter gröda, summering av total areal och urval på brukningsenhet i växtföljdsplaneraren.

6.3.24 – 2014-01-31

  • Anpassning till SAM Internet 2014.
  • Bättre hantering av stora filer vid synkronisering med WebCenter.

6.3.23 – 2014-01-10

  • Div. buggfixar synkronisering karta.

6.3.22 – 2013-12-20

  • Problem att skapa nya lager av OGIS-typ åtgärdat.

6.3.21 – 2013-12-17

  • Problem: Dialog för inloggning till WebCenter visas för användare utan WebCenter aktiverat.

6.3.20 – 2013-12-17

  • Synkronisering av kartlager via WebCenter
  • Växtföljdsplanering
  • Ny rapport: Diagram, Gröd och Sortfördelning.
  • Skördekartering Trimble FmX (eftermonterade sensorer)
  • Skördekartering John Deere GS3

6.3.19 – 2013-07-10

  • Felmeddelande vid årkopiering åtgärdat.

6.3.18 – 2013-07-02

  • Ihopslagning av flera rapporter till en pdf
  • Export av fältnamn och fältgränser till Trimble GPS
  • Ändring av kolumnernas ordning i tabelläge
  • Linjalverktyget kan mäta ytor samt placera ut stödlinjer
  • Villkor i formlerna för tilldelningsfiler
  • Kartans legend blir tydligare vid utskrift
  • Möjlighet att ej använda skördehöjande effekt, dvs att vissa förfrukter med automatik höjer den förväntade skörden.
  • Klienthantering: Kartan inkluderad vid säkerhetskopiering av alla klienter

6.3.17 – 2013-02-20

  • Anpassning för SAM Internet 2013.

6.3.16 – 2013-02-06

  • Div. problem med kopiering av insatser mellan skiften löst.
  • Rapport Utsäde/Gödselplan innehåller nu insådd och förfrukt.
  • Problem med rapporter med lagersaldon åtgärdade.

6.3.15 – 2013-01-16

  • Uppmaning om synkronisering mot DataVäxt Mobile/WebCenter vid uppstart och avslut av programmet.
  • Kopiera insatser mellan skiften (Utsäde, Gödsel, Växtskydd, Arbete, Skörd, Övriga kostnader, Övriga intäkter, Journal).
  • Urval på insatser, fångröda, insådd och vårbearbetning i skifteslistan.
  • Sorteringsindex, möjlighet att sortera skiften efter eget val.
  • Karta: Redigering av attribut via grid.
  • Karta: Stöd för DWG och GPX filer.
  • Karta: Flytt av helt lager.

6.3.14 – 2012-07-10

  • Karta: Upplösning av karta vid utskrift förbättrad.
  • Karta: Förbättrad hantering av texter vid utskrift.

6.3.13 – 2012-03-29

  • Problem vid skapande av säkerhetskopior med karta åtgärdat.
  • Karta: Problem med vid skapande av interpolerade kartor åtgärdat.

6.3.12 – 2012-03-21

  • Skiftesrapporter ändrade för att visa att hänsyn till mullhalt är tagen vid gödselrekommendation.
  • Problem med att rapport Växtodlingsplan inte visade skiften utan gödslingar vid användning av urval av gödselmedel i rapport åtgärdat.
  • Karta: Utskriftslayouter, möjlighet att designa utskrifter med flera kartområden på samma papper.
  • Karta: Ny funktion för att skapa försöksrutor/rutnät.

6.3.11 – 2012-02-07

  • Anpassning till SAM Internet 2012
  • Karta: Visa information om gröda (utan sort) på kartan i text.
  • Karta: Direkt visning av kartlager i Google Earth (högerklicka på lagret i lagerkontrollen).
  • Karta: ”Koppla knapp” valfri yta i kartan kan kopplas till skiften.
  • Klient: Importera tabell från ”mallklient”.

6.3.10 – 2011-11-10

  • Problem med gödselrekommandation då vissa skiftesuppgifter saknas åtgärdade.
  • Karta: Skala visades inte på utskrifter på liggande papper.
  • Karta: Problem med ”Skapa kopia av lager” åtgärdat.

6.3.09 – 2011-10-21

  • Reducering av N-rekommendation för mullhaltiga jordar.
  • Uppdaterade gödselrekommendationer.
  • Bättre hantering av ”stora teckensnitt”.
  • Fliken Utsäde i Tabeller namnändrad till Grödor.
  • Skördekartering: Läsning av motordata (belastning, bränslefrbrukning mm) från New Holland och Case IH tröskor.
  • Skördekartering: Läsning av skördedata från Trimble FmX.
  • Tilldelning: Alla tilldelningsformler synliga och redigerbara av användaren.

6.3.08 – 2011-04-13

  • Anpassning till DataVäxt Mobile
  • Bättre hantering av import av filer från SAM Internet som inte följer standard.
  • Fjärrsupport inkluderat i installationen.
  • Rapporter: Sprutjournal uppdaterad.
  • Rapporter: Skiftesblad med sprutjournal manuell uppdaterad.
  • Karta: Tilldelningsmodulen hanterar export av filer i Surfer Grid-format (*.grd), används av Yara N-Sensor terminal.
  • Karta: Guide för kopiering av ytor minskar i storlek när ytor ska väljas på kartan.

6.3.07 – 2011-02-28

  • Anpassning till SAM Internet 2011
  • Karta: Import av markkartering mindre känslig för felaktiga/saknade värden.
  • Karta: Import av N-Sensor log-filer i modulerna Tilldelning och Skördekartering.

6.3.06 – 2010-12-15

  • Karta: Import av skördedata från John Deere i skördekarteringsmodulen.
  • Karta: Möjlighet att sätta tema för objekt i ett lager.
  • Karta: Nytt verktyg ”Sammanställning” för att se medelvärden för objekt i kartan, t.ex. markkartering inom ett område.
  • Karta: Drag & Drop, möjlighet att släppa kartfiler från utforskaren i lagerkontrollen.

6.3.05 – 2010-07-23

  • Rapporten Sprutjournal inkl. lathund visade inte lathunden riktigt.
  • Problem med flerskiftesregistrering skörd åtgärdat.
  • Uppdatering av växtskydd uppdaterar numera även karens-fältet.
  • Karta: Bättre hantering av zoom när skiften hanteras i kartan.
  • Karta: Export till KML tar med ev. legend.
  • Karta: Problem vid utskrift med gamla skrivare åtgärdade.

6.3.04 – 2010-05-25

  • Pocket DataVäxt: Programmet kände inte av handdatorn varit synkroniserad med aktuell dator tidigare på vissa datorer.
  • Karta: Problem med import av ytor från SAM Internet åtgärdat.

6.3.03 – 2010-05-19

  • Rapporten Utsädes/Gödselplan i A3 gick inte visa.
  • Pocket DataVäxt kompatibelt med äldre Windows Mobile enheter.
  • Karta: Problem med utskrift där skirvardrivrutinen inte rapporterade skrivarens upplösning i höjdled åtgärdad.
  • Karta: Legenden visar grödans totala areal.
  • Karta: Möjlighet att lägga med en rubrik på utskriven karta.
  • Karta: Möjlighet att dölja ”avståndsettiketter” vid redigering i kartan.
  • Karta: Text på skiften kan flyttas iväg från skiftet.
  • Karta: Import av kartfiler från Windows Moblie enheter direkt från programmet.
  • Karta: Möjlighet att lägga med en rubrik på utskriven karta.
  • Karta: ”Kopiera lager” funktion tillagd.
  • Karta: Spara enskilt lager eller hela kartan som bild.

6.3.02 – 2010-04-18

  • Flerskiftes-registrering kunde leda till krash av programmet.
  • Återställning av backup med karta från GårdsKarta 1.7 konverterade kartan flera gånger.
  • Import från SAM Internet sätter enheten till kg på utsäden.
  • Karta: Import av block från SAM Internet fungerade inte om filen inte innehöll skiftesytor.
  • Karta: Stöd för lokala variationer av SWEREF 99 TM.

6.3.01 – 2010-04-07

  • Problem med export av ytor till SAM Internet åtgärdade.
  • Karta: Kopiering av kartobjekt mellan olika lager tar nu med alla attribut.
  • Karta: Div. småfel åtgärdade.

6.3.00 – 2010-03-29

  • Första versionen
Uppdaterat den februari 22, 2019

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar