1. Hem
 2. Programvaror
 3. Installationsfil DataVäxt
 1. Hem
 2. DataVäxt Classic
 3. Installationsfil DataVäxt

Installationsfil DataVäxt

Här kan du ladda ner den senaste installationsfilen till växtodlingsprogrammet DataVäxt.


Version 2019.1 – 2018-02-22

För datorer med Windows XP och äldre klicka här.


Uppdateringshistorik DataVäxt

2018.3 – 2018-10-31

 • Uppdaterat till nytt inloggningsförfarande DataVäxt Mobil/WebCenter

2018.2 – 2018-08-21

 • Ändrad EFA-faktor på kvävefixerande gröda från 0,7 till 1
 • Introduktion till Nya DataVäxt och länk för att gå vidare och synka upp information

2018.1 – 2018-02-07

 • Export till SAM-Internet 2018

2017.6 – 2017-10-04

 • Buggfix export till SCB

2017.5 – 2017-09-19

 • Export till SCB inkluderar skiften utan behandlingar
 • Div. buggfixar och förbättringar

2017.4 – 2017-08-30

 • Export av växtskyddsdata till SCB
 • Div. buggfixar och förbättrinar

2017.3 – 2017-02-22

 • SAM-Internet 2017
 • Nya formler för tilldelningsfiler
 • Buggfix vid ändring av skiftesnummer och brukningsenhet på flera år bakåt

2017.2 – 2017-01-30

 • Div. buggfixar och förbättringar

2017.1 – 2017-01-30

 • Gödselrekommendationer 2017
 • Ny rapport: Växtodlingsjournal Krav
 • ”Obligatoriska” fält i sprutjournalen
 • Visa kopplad yta i Skiftesdata
 • Visa årets gröda i Skiftesdata
 • Möjligt att byta färg på ”Ingen gröda”
 • Div. buggfixar och förbättringar

2016.4 – 2016-05-16

 • Div. buggfixar och förbättringar.

2016.2 – 2016-03-30

 • Div. buggfixar och förbättringar.

2016.1 – 2016-02-12

Allmänt

 • Nytt utseende
 • Översikt – en ny vy med en sammanställning över gården
 • Anteckningsruta på insatsrad även på utsäde och skörd
 • Markeringar – punkter, linjer, ytor och bilder kan samlas in med DataVäxt Mobile
 • Inga negativa grundrekommendationer för P & K genereras i gödselberäkningen
 • Val att hoppa över P & K balansberäkning vid årskopiering
 • Nya gödselsiffror från Jordbruksverket
 • Autonumrering och uppräkning på körningar
 • Produkt måste väljas vid registrering av insats
 • Exportmöjlighet av gödseldata till SCB-undersökning

SAM-internet

 • Anpassning till SAM Internet 2016
 • Grödnamn från SAM anpassas till DataVäxt utan t ex parantes i Vete(Höst)
 • Skiften som saknar kopplad yta i karta får det genom att matchning med sam-fil
 • Vid SAM import/matchning kan man flermarkera skiften för ur/ibockning
 • Nya skiften kan läggas på olika brukningsenheter vid import/matchning

Växtföljdsplaneraren

 • Egen inställning för skiftesnamn
 • Möjligt att planera bakåt i tiden
 • Fältarbete kopplat till planerad gröda skapas vid kopiering till nytt år
 • Inaktiverade skiften visas ej

Växtskydd

 • Fasta respektive anpassade skyddsavstånd i sprutjournal
 • Fasta skyddsavstånd per skifte i tabell Skiftesdata/tilläggsuppgifter
 • Kolumn för Bifarligt i tabellrapport växtskydd

Rapporter

 • Hektarsammanställning i rapport Arbete & maskinanvändning
 • Spridningsareal i P-tillförsel 5 år medel stg visar endast aktiva skifte/år
 • Ny Anteckningsrapport (Fält- och årsanteckningar)
 • Skiftesyta från karta visas i Skiftesrapport, visar all information

Karta

 • Vid markering i kartan scrollas till valt skifte i skifteslista
 • Vid delning i karta föreslås nästa lediga skiftes och EU-nummer på brukningsenheten
 • Hantera markeringar skapade från DataVäxt Mobile

6.3.29 – 2015-07-03

 • Uppdatering för läsning av senaste versionen av Yara N-Sensorfiler.
 • Bättre hantering av etiketter i kartan.
 • Div. buggfixar.

6.3.28 – 2015-03-17

 • Anpassning till SAM Internet 2015.

6.3.27 – 2015-02-27

 • Uträkningar av förgröningsstöd.
 • Rapport på förgröningsstödsdata.
 • Syfte i sprutjournal – enligt IPM.
 • Nya gödselrekommendationer 2015.

6.3.26 – 2014-11-27

 • Hantering av spridningsavtal för stallgödsel.
 • Ingående näringsbalans (P & K) beräknas automatiskt vid skapande av nytt år.
 • Utvecklingsstadie visas som bilder i sprutjournalen.
 • Möjlighet till skiftesspecifika, markanpassade skyddsavstånd.
 • Bifarlighet kan anges på preparat redan i Växtskyddstabellen.
 • Möjlighet att dölja kartan helt från huvudbilden.
 • Möjlighet att lägga till externa pdf-dokument i rapportkön (de infogas då i samma pdf-dokument).
 • Karta: Ny metod för att interpolera data med konturer.
 • Skördekartering: Stöd för Claas ISOXML-filer.

6.3.25 – 2014-05-20

 • Nya gödselrekommendationer.
 • Import från SAM Internet som uppdaterar befintliga skiften istället för att skapa nya.
 • Sortering efter gröda, summering av total areal och urval på brukningsenhet i växtföljdsplaneraren.

6.3.24 – 2014-01-31

 • Anpassning till SAM Internet 2014.
 • Bättre hantering av stora filer vid synkronisering med WebCenter.

6.3.23 – 2014-01-10

 • Div. buggfixar synkronisering karta.

6.3.22 – 2013-12-20

 • Problem att skapa nya lager av OGIS-typ åtgärdat.

6.3.21 – 2013-12-17

 • Problem: Dialog för inloggning till WebCenter visas för användare utan WebCenter aktiverat.

6.3.20 – 2013-12-17

 • Synkronisering av kartlager via WebCenter
 • Växtföljdsplanering
 • Ny rapport: Diagram, Gröd och Sortfördelning.
 • Skördekartering Trimble FmX (eftermonterade sensorer)
 • Skördekartering John Deere GS3

6.3.19 – 2013-07-10

 • Felmeddelande vid årkopiering åtgärdat.

6.3.18 – 2013-07-02

 • Ihopslagning av flera rapporter till en pdf
 • Export av fältnamn och fältgränser till Trimble GPS
 • Ändring av kolumnernas ordning i tabelläge
 • Linjalverktyget kan mäta ytor samt placera ut stödlinjer
 • Villkor i formlerna för tilldelningsfiler
 • Kartans legend blir tydligare vid utskrift
 • Möjlighet att ej använda skördehöjande effekt, dvs att vissa förfrukter med automatik höjer den förväntade skörden.
 • Klienthantering: Kartan inkluderad vid säkerhetskopiering av alla klienter

6.3.17 – 2013-02-20

 • Anpassning för SAM Internet 2013.

6.3.16 – 2013-02-06

 • Div. problem med kopiering av insatser mellan skiften löst.
 • Rapport Utsäde/Gödselplan innehåller nu insådd och förfrukt.
 • Problem med rapporter med lagersaldon åtgärdade.

6.3.15 – 2013-01-16

 • Uppmaning om synkronisering mot DataVäxt Mobile/WebCenter vid uppstart och avslut av programmet.
 • Kopiera insatser mellan skiften (Utsäde, Gödsel, Växtskydd, Arbete, Skörd, Övriga kostnader, Övriga intäkter, Journal).
 • Urval på insatser, fångröda, insådd och vårbearbetning i skifteslistan.
 • Sorteringsindex, möjlighet att sortera skiften efter eget val.
 • Karta: Redigering av attribut via grid.
 • Karta: Stöd för DWG och GPX filer.
 • Karta: Flytt av helt lager.

6.3.14 – 2012-07-10

 • Karta: Upplösning av karta vid utskrift förbättrad.
 • Karta: Förbättrad hantering av texter vid utskrift.

6.3.13 – 2012-03-29

 • Problem vid skapande av säkerhetskopior med karta åtgärdat.
 • Karta: Problem med vid skapande av interpolerade kartor åtgärdat.

6.3.12 – 2012-03-21

 • Skiftesrapporter ändrade för att visa att hänsyn till mullhalt är tagen vid gödselrekommendation.
 • Problem med att rapport Växtodlingsplan inte visade skiften utan gödslingar vid användning av urval av gödselmedel i rapport åtgärdat.
 • Karta: Utskriftslayouter, möjlighet att designa utskrifter med flera kartområden på samma papper.
 • Karta: Ny funktion för att skapa försöksrutor/rutnät.

6.3.11 – 2012-02-07

 • Anpassning till SAM Internet 2012
 • Karta: Visa information om gröda (utan sort) på kartan i text.
 • Karta: Direkt visning av kartlager i Google Earth (högerklicka på lagret i lagerkontrollen).
 • Karta: ”Koppla knapp” valfri yta i kartan kan kopplas till skiften.
 • Klient: Importera tabell från ”mallklient”.

6.3.10 – 2011-11-10

 • Problem med gödselrekommandation då vissa skiftesuppgifter saknas åtgärdade.
 • Karta: Skala visades inte på utskrifter på liggande papper.
 • Karta: Problem med ”Skapa kopia av lager” åtgärdat.

6.3.09 – 2011-10-21

 • Reducering av N-rekommendation för mullhaltiga jordar.
 • Uppdaterade gödselrekommendationer.
 • Bättre hantering av ”stora teckensnitt”.
 • Fliken Utsäde i Tabeller namnändrad till Grödor.
 • Skördekartering: Läsning av motordata (belastning, bränslefrbrukning mm) från New Holland och Case IH tröskor.
 • Skördekartering: Läsning av skördedata från Trimble FmX.
 • Tilldelning: Alla tilldelningsformler synliga och redigerbara av användaren.

6.3.08 – 2011-04-13

 • Anpassning till DataVäxt Mobile
 • Bättre hantering av import av filer från SAM Internet som inte följer standard.
 • Fjärrsupport inkluderat i installationen.
 • Rapporter: Sprutjournal uppdaterad.
 • Rapporter: Skiftesblad med sprutjournal manuell uppdaterad.
 • Karta: Tilldelningsmodulen hanterar export av filer i Surfer Grid-format (*.grd), används av Yara N-Sensor terminal.
 • Karta: Guide för kopiering av ytor minskar i storlek när ytor ska väljas på kartan.

6.3.07 – 2011-02-28

 • Anpassning till SAM Internet 2011
 • Karta: Import av markkartering mindre känslig för felaktiga/saknade värden.
 • Karta: Import av N-Sensor log-filer i modulerna Tilldelning och Skördekartering.

6.3.06 – 2010-12-15

 • Karta: Import av skördedata från John Deere i skördekarteringsmodulen.
 • Karta: Möjlighet att sätta tema för objekt i ett lager.
 • Karta: Nytt verktyg ”Sammanställning” för att se medelvärden för objekt i kartan, t.ex. markkartering inom ett område.
 • Karta: Drag & Drop, möjlighet att släppa kartfiler från utforskaren i lagerkontrollen.

6.3.05 – 2010-07-23

 • Rapporten Sprutjournal inkl. lathund visade inte lathunden riktigt.
 • Problem med flerskiftesregistrering skörd åtgärdat.
 • Uppdatering av växtskydd uppdaterar numera även karens-fältet.
 • Karta: Bättre hantering av zoom när skiften hanteras i kartan.
 • Karta: Export till KML tar med ev. legend.
 • Karta: Problem vid utskrift med gamla skrivare åtgärdade.

6.3.04 – 2010-05-25

 • Pocket DataVäxt: Programmet kände inte av handdatorn varit synkroniserad med aktuell dator tidigare på vissa datorer.
 • Karta: Problem med import av ytor från SAM Internet åtgärdat.

6.3.03 – 2010-05-19

 • Rapporten Utsädes/Gödselplan i A3 gick inte visa.
 • Pocket DataVäxt kompatibelt med äldre Windows Mobile enheter.
 • Karta: Problem med utskrift där skirvardrivrutinen inte rapporterade skrivarens upplösning i höjdled åtgärdad.
 • Karta: Legenden visar grödans totala areal.
 • Karta: Möjlighet att lägga med en rubrik på utskriven karta.
 • Karta: Möjlighet att dölja ”avståndsettiketter” vid redigering i kartan.
 • Karta: Text på skiften kan flyttas iväg från skiftet.
 • Karta: Import av kartfiler från Windows Moblie enheter direkt från programmet.
 • Karta: Möjlighet att lägga med en rubrik på utskriven karta.
 • Karta: ”Kopiera lager” funktion tillagd.
 • Karta: Spara enskilt lager eller hela kartan som bild.

6.3.02 – 2010-04-18

 • Flerskiftes-registrering kunde leda till krash av programmet.
 • Återställning av backup med karta från GårdsKarta 1.7 konverterade kartan flera gånger.
 • Import från SAM Internet sätter enheten till kg på utsäden.
 • Karta: Import av block från SAM Internet fungerade inte om filen inte innehöll skiftesytor.
 • Karta: Stöd för lokala variationer av SWEREF 99 TM.

6.3.01 – 2010-04-07

 • Problem med export av ytor till SAM Internet åtgärdade.
 • Karta: Kopiering av kartobjekt mellan olika lager tar nu med alla attribut.
 • Karta: Div. småfel åtgärdade.

6.3.00 – 2010-03-29

 • Första versionen
Uppdaterad den 22 februari, 2019

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar