1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. GFX-750
  4. Installationsmanual GFX-750 EZ-Pilot Pro

Installationsmanual GFX-750 EZ-Pilot Pro

Ingående delar installation GFX-750 Ez-Pilot Pro

1. GFX-750 Display
2. Nav-900
3. Ez-pilot motor
4. Ez-pilot ratt
5. Kabel 110549, ansluts till motor
6. Kabel 110549, ansluts till Nav-900
7. Plattformskit Ez-Pilot
8. Batterikabel 67258
9. Kabel 110540, ansluts mellan display och Nav-900
10. Strömkabel 110551, ansluts mellan powerbus och display
11. Power bus 67259, ansluts mellan batterikabel och strömkabel.

Montering av NAV-900

Nav-900 monteras på traktorhyttens tak, centrerad över traktorn och framför bakaxeln använd alltid medföljande fästplatta att skruva fast Nav-900 i. Beroende på traktormodell kan en passande takbåge följa med i leveransen, detta är det bästa alternativet att fästa Nav-900 på taket med. I samma låda som Nav-900 finns också 3 självhäftande plattor, dessa plattor går att använda, var noga med att göra ytan ren och torr innan de självhäftande plattorna fästs. Glöm ej att täta eventuella hål som görs i taket.

Kablarna 110540 och 110549 Anslut kontakt (P2 NAV-900) från kabel 110540 i den vänstra porten i Nav-900.
Anslut kontakt (P1 NAV-900) från kabel 110549 i mitten porten i Nav-900

Led ner kablarna genom takluckan, kabelporten eller annat lämpligt ställe ner till hytten där eventuell överbliven kabel kan döljas.

Montering av GFX-750

Använd medföljande RAM produkter för att fästa skärmen på önskat ställe. Skärmen bör sitta i blickfånget men utan att störa din uppsikt framåt. Lämplig placering är i främre höger hyttstolpe eller längs höger dörr. RAM-kulor med andra fästmöjligheter finns, kontakta din återförsäljare eller DataVäxt för mer information.

Montering EZ-Pilot Motor

Plocka av traktorns original ratt, genom att lossa på den stora centrummuttern, använd lämplig avdragare.

Vid leveransen medföljer ett plattformskit för ez-pilot. I detta kit finns en centrumplatta med rätt splintskoppling som passar på traktorns rattstång, centrumplattan skruvas fast i ez-pilotmotorn med M5 insexsskruvar.

Följ manualen som medföljer i plattformskitten hur man skruvar ihop rotationstoppen. Anslut kontakt (P5 Motor) i Ez-pilot motorn och fäst upp kabeln så den inte spänns när man tiltar eller skjuter ut ratten.

Kablage

Anslut batterikabeln 67258 till en säker ström och jordkälla. Vi rekommenderar att strömförsörjningen, om möjligt, kommer direkt från batteriet. Plus (röd) skall anslutas till huvudströmbrytaren. Jord (svart) kan anslutas antingen till traktorns chassi eller minuspol på batteriet.

Anslut kontakt (P1 Batt) från batterikabel till kontakt (R1 Power In) från powerbus.
Anslut kontakt (R1 PWR) från strömkabel 110551 till kontakt (P1 Gemini PWR) från powerbus

Koppla samman kontakterna med rosa trådar (P2 Switch) och (R2 Relay) från Powerbus

Anslut strömförsörjningen till Ez-pilot motorn genom att koppla samman kontakt (R1 Power in) från kabel 110549 till (P4 Power out) från Powerbus.

Anslut högtalaren och motorkontakten

Anslut kontakter (P1 GFX-750 PWR) och den runda (GFX-750)

Extern aktivering med fotpedal eller aktiveringsknapp (Tillval):

Tag den lösa hankontakten från kontakt P5 och tag ur plastpluggarna ur stift 2,7,11. Tag bort plastlåsningen. Klicka i trådarna enligt följande beskrivning.

Svart kabel – Stift 2
Vit kabel – Stift 7
Grön kabel- Stift 11

Glöm ej att sätta tillbaka låsningen

Ifall extern aktiveringsknapp skall anslutas istället för fotpedal används endast stift 2 och 7. Det spelar ingen roll vilken av trådarna som hamnar på vilken.

Fordon och kalibrering

Starta skärmen och öppna Precision IQ.

Kontrollera så både GFX-750 och NAV-900 ansluts under System rutan på framsidan och att displayen får korrektion genom att satelliten i övre vänsterhörna blir grön.

Tryck på ”Fordonsprofil
Mät vilken hjulbas ditt fordon har, är det en traktor som har kortare hjulbas än 290 cm så välj fordonet som heter ”Generisk liten traktor” Har traktorn längre hjulbas än 290 cm så välj istället ”Generisk stor traktor”.
Är autostyrningen installerad på en skördetröska så väljs ”Generisk skördetröska”

Tryck på ”välj fordonsprofil” efter det du markerat ditt valda fordon i listan. Vänta tills skärmen laddat färdigt och tryck sedan på ”redigera”.

Gå till fliken huvudfliken ”Guidning” och underfliken ”Kontrollenhetsinställningar

Här skall man mata in hur Nav-900 är monterad på taket. Bilden i skärmen representerar antennens position sedd ovanifrån, med traktorns front pekandes mot toppen av skärmen. För att gå vidare i inställningarna tryck på pil höger.

Under ”Antenn” skall man mäta och skriva in traktorns antennhöjd i cm. Mät ifrån marken lodrätt upp till centrum på Nav-900.
mäts hur långt fram Nav-900 sitter från centrum på bakaxeln. Är Nav-900 monterad framför bakaxeln skall värdet skrivas in positivt genom att ange ”Framåt”

Fliken ”Mätvärden” anges bakaxel till drag och bakaxel till 3-punktslyft som negativt tal. Mät hjulbasen och bredden på traktorn och skriv in. Gå vidare genom att trycka pil höger och sen den gröna bocken för att spara och ändra namnet på det nya aktuella fordonet. Här är lämpligt att skriva vad det är för fordonsmodell, t.ex Case IH 170, Claas Lexion 560

Kalibrering sker genom att klicka på knappen ”kalibrera” som finns på fordonsidan där det nyskapade fordonet skapats.

Välj ”Automatisk Kalibrering” och följ anvisningarna på skärmen. Det kan krävas ett tillräckligt stort och jämnt fält för att autostyrningen skall kunna slutföra hela autokalibrering i en etapp. Försök att bibehålla den önskade hastigheten som anges på skärmen under kalibreringsproceduren.

Genomför ”Kalibrering av proportionell gain” och följ instruktionerna som står skrivna i skärmen vad detta värde betyder. Det kommer krävas ett öppet fält och att man kör med autostyrningen för att få förståelse för om man skall sänka eller höja det proportionella gainet.

”Rullningskorrigering”
Öppna ett fält och lägg antingen en rak AB linje eller A+. Aktivera styrningen och låt autostyrningen styra in sig på linjen. När traktorn står centrerad på linjen (0 i offline) stanna och gör en markering på marken lodrätt med centrum på hitchkrok/jordbruksdraget. Vänd sedan med traktorn och aktivera på samma linje som tidigare, låt autostyrningen köra på linjen och försök att stanna mitt ovanför den tidigare markerade punkten på marken. Gå ut och markera upp den nya punkten på marken som hitchen visar nu och mät sedan mellan dessa punkterna. Detta mätvärde skrivs in under lutningsoffset.

Fordonsposition vänster/höger om linjen innebär att om man står bakom traktorn och tittar i traktorns färdriktning så är antingen punkt nr 2 till vänster eller höger om den först markerade punkten. Alltså är punkt nr 2 till vänster om punkt nr 1 sett bakifrån så matar man in ”vänster om linjen” i Fordonsposition och tvärtom.

Ett tips är att försöka göra denna kalibreringen utan några avbrott för att förhindra att eventuell GPS-drift skall visa fel lutningsoffset.
Efter inmatat värde i rullningskorrigerings kalibreringen bör man kontrollera att denna blivit korrekt genomförd genom att markera samma punkter igen som ovan och att dessa nu är mitt för varandra på linjen.

Uppdaterad den 26 mars, 2020

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar