1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. GFX-750
  4. Instruktion Vändtegsmönster i PiQ V 6.40

Instruktion Vändtegsmönster i PiQ V 6.40

Spela in en Vändteg.

Tryck på knappen för dom olika körspårsmöjligheterna och välj vändteg

1. Välj hur många varv som skall generas när vändtegen är färdig.
2. Välj huruvida du vill lägga en A-B/A+ Linjen samtidigt som vändtegen spelas in.
3. Välj vilken typ av linje som skall läggas innanför vändtegen .
Gå vidare genom att trycka på den högra gröna knappen med en bock i.

Starta inspelningen av vändtegsmönstret genom att trycka på inspelningsknappen.

Man kan välja att pausa Vändtegsmönstret för att skapa raka partier i Vändtegsmönstret. Använd pausknapp som sätter ut en punkt och kommer dra en rak linje till nästa gång som pausknappen trycks in(tänk A-B linje). När pausknappen pulserar betyder det att den är aktiv och vändtegen kommer bli i en rak linje.

För att stänga Vändtegen antingen tryck på inspelningsknappen och dra ihop Vändtegen. Eller kör till den punkten där inspelningen startades för att dra ihop vändtegen automatiskt.
Viktigt! Huvudtegsmönstret måste ha lagts innan vändtegen kan dras ihop.

För att ändra i vändtegen tryck på knappen för fälthantering.

Välj vilken linje som skall vara aktiv som autostyrningslinje och om en fältgräns skall användas.

Vill man i efterhand ändra antalet varv i vändtegen så görs detta under fälthanteraren. Tryck på kugghjulet

Välj först fliken Guidningsmönster och sen AB Styrenhet

Välj vändteg och aktivera denna så att linjen är rödmarkerad på bakgrundskartan. Antalet varv kan nu justeras

Att skapa en inre fältgräns ifrån en yttre fält gräns

Om man önskar att skapa en inre fältgräns utan ha kört runt fältet så kan man ta en befintlig yttrefältgräns eller importera en fältgräns ifrån Dataväxt. Börja med att gå in i fält hanteraren och tryck på FÄLTGRÄNSER.

Börja med att markera den yttre fältgränsen som den inre fältgränsen ska formas efter. Tryck sedan på Ändra storlek

Markera sedanknappen Avtal för att skapa en inre fältgräns och skriv sedan in hur långt ifrån den inre fältgränsen skall ligga ifrån den yttre.
Avsluta sedan med att trycka på Klart och sen den knappen med den gröna bocken i.

Tryck sedan på fliken Aktiv fältgräns. Och välj vilken fältgräns som skall vara aktiv.

Uppdaterad den 7 maj, 2020

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar