1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. FmX
  4. ISOBUS, Kverneland Exacta med ISOBUS VT i MF76xx och TC från TMX-2050 eller FMX
  1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. TMX-2050
  4. ISOBUS, Kverneland Exacta med ISOBUS VT i MF76xx och TC från TMX-2050 eller FMX

ISOBUS, Kverneland Exacta med ISOBUS VT i MF76xx och TC från TMX-2050 eller FMX

Denna manual beskriver hur man ansluter en Trimbledisplay FMX eller TMX till en MF76xx tillsammans med ett ISOBUS-redskap. Virtuell terminal (VT) visas i traktorns display CCD och Trimbles display används för funktionen Task Controller (TC).

Manualen är ett komplement till Trimbles manualer:

  • ISOBUS for the FmX Integrated Display – Getting Started Guide – v8.0A
  • ISOBUS for the TMX-2050 Display – Getting Started Guide – v1A

Installation

Trimbledisplay ansluts med kabel DV-573 eller kabel 89285-02. Se Trimbles manual för fullständig inkopplingsbeskrivning.

Behövs en extra in-cab anslutning används kabel 97256.

58

Ta bort byglingen över in-cab-anslutningen genom att koppla från kontaktdon X632. Den är placerad till höger om stolen. Observera att när denna bygling är borta så måste en kabel vara ansluten i in-cab-anslutningen, annars bryts bussen.

59

 

Konfiguration i traktorns terminal CCD

Tryck på hus-knappen. Välj Inställningar

60

Välj Inställningar dataterm.

61

Välj Konfigurera ISOBUS-terminal

62

Under ISOBUS-terminalens funktionsnummer: Välj Auto. Bekräfta och gå bakåt med knappen ESC.

63

Välj Avancerade funktioner

64

TC ska inte kontrolleras av traktorns display. Avmarkera alternativet Task Controller. Bekräfta med grön bock och återgå med knappen ESC.

65

Traktorns körspak kan tilldelas redskapets externa funktioner (om redskapet har sådana). Detta konfigureras via Bestäm extraenhet.

66

Konfigurera önskad funktion med önskad knapp

67

Aktivera ISOBUS-funktioner för körspaken genom knappen märkt ISO

68

Information om knapparnas tilldelning visas i traktorns display, som också ger dig möjlighet att tilldela fler funktioner till knappar som inte är konfigurerade. Tryck ESC för att återgå till körbilden.

69

Spridning med TMX-2050

Se användarmanual och ISOBUS-manual för TMX-2050 angående inställningar av Kverneland Exacta samt för redskapsinställningar i TMX-2050. Redskapsinställningar inklusive önskad giva görs innan ett fält öppnas.

70

Markera TaskController i Widgeten ISOBUS. Tryck på det gula sprutmunstycket så att det ändras till grönt. Tryck på START i VT för att starta spridningen.

För manuell kontroll, dvs sprida på yta som redan är bearbetad, tryck på STOP i VT, därefter på det gröna sprutmunstycket så det ändras till gult (gör man detta i omvänd ordning måste sektionerna manuellt aktiveras i VT). Detta innebär att det blir ett kort avbrott i spridningen när man växlar mellan automatik och manuell spridning, dvs det är lämpligt att stanna traktorn när växlingen görs.

Spridning med FMX

Se användarmanual och Snabbguide ISOBUS för FMX angående inställningar av Kverneland Exacta samt för redskapsinställningar i FMX. Redskapsinställningar inklusive önskad giva görs innan ett fält öppnas.

71

Välj Sektionskontroll På. Tryck på loggningsknappen (till vänster om ratten i höger hörn) för att aktivera spridning. Tryck på START i VT för att starta spridningen.

För manuell kontroll, dvs sprida på yta som redan är bearbetad, välj Sektionskontroll Av, vilket kan göras under pågående spridning. När spridaren kör in på bearbetad yta kommer spridaren då inte att stänga av.


datavaxt-logotrimble-logo

Manual ID: GPS-14
Rev dat: 2014-12-18

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar