1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. FmX
  4. ISOBUS, Kverneland IXTrack med ISOBUS VT i MF66xx eller MF76xx och TC från TMX-2050 eller FmX
  1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. TMX-2050
  4. ISOBUS, Kverneland IXTrack med ISOBUS VT i MF66xx eller MF76xx och TC från TMX-2050 eller FmX

ISOBUS, Kverneland IXTrack med ISOBUS VT i MF66xx eller MF76xx och TC från TMX-2050 eller FmX

Denna manual beskriver hur man ansluter en Trimbledisplay FMX eller TMX-2050 till en MF76xx tillsammans med ett ISOBUS-redskap. Virtuell terminal (VT) visas i traktorns display CCD och Trimbles display används för funktionen Task Controller (TC).

Manualen är ett komplement till Trimbles manualer:

  • ISOBUS for the FmX Integrated Display – Getting Started Guide – v8.0A
  • ISOBUS for the TMX-2050 Display – Getting Started Guide – v1A

Installation

Trimbledisplay ansluts med kabel DV-573 eller kabel 89285-02. Se Trimbles manual för fullständig inkopplingsbeskrivning.

Behövs en extra in-cab anslutning används kabel 97256.

190

Ta bort byglingen över in-cab-anslutningen genom att koppla från kontaktdon X632. Den är placerad till höger om stolen. Observera att när denna bygling är borta så måste en kabel vara ansluten i in-cab-anslutningen, annars bryts bussen.

191

 

Konfiguration i traktorns terminal CCD

Tryck på hus-knappen. Välj Inställningar

192

Välj Inställningar dataterm.

193

Välj Konfigurera ISOBUS-terminal

194

Under ISOBUS-terminalens funktionsnummer: Välj Auto. Bekräfta och gå bakåt med knappen ESC.

195

Välj Avancerade funktioner

196

TC ska inte kontrolleras av traktorns display. Avmarkera alternativet Task Controller. Bekräfta med grön bock och återgå med knappen ESC.

197

Traktorns körspak kan tilldelas redskapets externa funktioner (om redskapet har sådana). Detta konfigureras via Bestäm extraenhet.

198

Konfigurera önskad funktion med önskad knapp

199

Aktivera ISOBUS-funktioner för körspaken genom knappen märkt ISO

200

Information om knapparnas tilldelning visas i traktorns display, som också ger dig möjlighet att tilldela fler funktioner till knappar som inte är konfigurerade. Tryck ESC för att återgå till körbilden.

201

Om bomhöjdsreglering finns på sprutan visas denna i egen VT. Vill man kan då båda VT visas samtidigt genom att välja Dubbel ISOBUS-display PÅ. Aktivt första, och vilka knappar som visas till höger i bild, väljs via de två nedre knapparna i vänsterkant. Observera att det är endast aktiv VT som uppdateras, vilket begränsar nyttan med att se båda VT.

202

Av redskapets mått som är angivna i Kverneland är det endast arbetsbredd, sektionsantal och sektionsbredder som hämtas automatiskt av Trimble TC. Mått för redskapets geometri måste skrivas in manuellt i Trimbles redskapsinställningar. Mått C motsvarar ”Kopplingspunkt till markkontaktpunkt”. Offset Framåt/Bakåt erhålls genom att summera B, C samt avståndet från traktorns kopplingspunkt till antennplacering (manuell guidning eller rattstyrning) alternativ bakaxel (Trimble Autopilot). Tidsangivelsen 1.0 s i exemplet nedan motsvarar Fördröjning Till och Från, båda på 1.0 s.

203

Brytarbox används alltid med IXTrack, även om en del av dess funktioner kan styras via traktorns körspak.

204

En varningstext för bomhöjdsregleringen behöver bekräftas i VT för UC5. När rampen är utfälld och i arbetsläge aktiveras automatisk bomhöjdsreglering genom tryck på A. Om föraren reglerar rampens hydraulik manuellt, återgår bomhöjdsregleringen till manuellt läge.

205

Funktionen ErgoDrive kan användas för att höja rampen på vändtegen och återgå till automatisk bomhöjdsreglering när man är åter i kördraget. ErgoDrive går inte automatiskt i vändtegsläge när TC har stängt av samtliga sektioner. Föraren måste manuellt stänga huvudmanövern för att ErgoDrive ska gå i vändtegsläge.

206

Spridning med TMX-2050

Se användarmanual och ISOBUS-manual för TMX-2050 angående inställningar av Kverneland IXTrack samt för redskapsinställningar i TMX-2050. Redskapsinställningar inklusive önskad giva görs innan ett fält öppnas.

207

Markera TaskController i Widgeten ISOBUS. Tryck på det gula sprutmunstycket så att det ändras till grönt. Tryck på huvudmanövern på brytarboxen för att starta spridningen.

För manuell kontroll, dvs sprida på yta som redan är bearbetad, stäng av huvudmanövern på brytarboxen, därefter på det gröna sprutmunstycket så det ändras till. Detta innebär att det blir ett kort avbrott i spridningen när man växlar mellan automatik och manuell spridning, dvs det är lämpligt att stanna traktorn när växlingen görs.

Spridning med FMX

Se användarmanual och Snabbguide ISOBUS för FMX angående inställningar av Kverneland IXTrack samt för redskapsinställningar i FMX. Redskapsinställningar inklusive önskad giva görs innan ett fält öppnas.

208

Välj Sektionskontroll På. Tryck på loggningsknappen (till vänster om ratten i höger hörn) för att aktivera sprutning. Tryck på huvudmanövern på brytarboxen för att starta spridningen.

För manuell kontroll, dvs sprida på yta som redan är bearbetad, välj Sektionskontroll Av, vilket kan göras under pågående sprutning. När spridaren kör in på bearbetad yta kommer sprutan då inte att stänga av.

 


datavaxt-logotrimble-logo

Manual ID: GPS-15
Rev dat: 2014-12-18

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar