1. Hem
 2. Programvaror
 3. DataVäxt Mobil
 4. Kom igång med DataVäxt Mobil

Kom igång med DataVäxt Mobil

Detta är hemsidan i appen. Här ser du vilka funktioner som finns tillgängliga och kan navigera i appens olika delar. Klicka på symbolerna för att ta dig till aktuell del.

Skiften – visar en lista över dina valda fält och de aktuella insatser du valt att visa. Skifteslistan och urval beskrivs ytterligare nedan.
Översikten – ger en bild hur grödfördelningen för året ser ut och hur arealen eventuellt är fördelad på olika brukningsenheter.
Karta – tar dig direkt till kartbild med dina skiften klickbara.
Verktyg – här kan du t ex lägga till nya användare, lägga till nya artiklar i dina produktlistor, lägga till nya skiften mm
+ tecknet – använder du för att komma direkt till att lägga till nya insatser. Var dock noga med att under urval-prickarna uppe till höger kryssa för
vilka insatser som skall synas för stunden. Du måste kryssa i för att se planerade insatser.

I kartan ser ni en geografisk överblick över er gård.
Härifrån kan ni lägga till och redigera registreringar på skiften.
Klicka på ett skifte för att få information om just det skiftet, vill t ex du se gödsling på skiftet se först till att Gödsel är förbockat under de tre prickarna uppe till höger. På mappen uppe till höger finns en lagerkontroll liknande den som finns i DataVäxt Karta, bocka i de lager du vill se. Nere till höger finns en penna, markera flera skiften på en gång och lägg till ny insats på valda skiften.

I skiftelistan visas de åkrar som ingår i det skiftesurval du gjort. Under de tre prickarna uppe till höger kan du ändra Skiftesurvalet baserat på brukningsenhet och gröda.
Du bockar också i den typ av insats du vill jobba med. Jobba aktivt med Skiftesurval för att inte få så lång lista att scrolla i.
Färre insatstyper och skiften i urvalet blir översiktligt även i en mindre telefon.
Urvalet visas alltid överst i antal skiften och Hektar.
Härifrån kan du lägga till nya insatser på de tre strecken bredvid respektive skifte eller med plustecknet. Finns planerade insatser kan du redigera dem. Tryck på den insats du vill bekräfta som utförd, redigera, skicka via e-post eller radera.

Genom att klicka på de tre punkterna uppe till höger och därefter Ändra Skiftesurval sållar du ut önskade skiften.
Detta är grunden för en enkel hantering i DataVäxt Mobile.
Du kan göra urval på:

 • Brukningsenhet
 • Gröda
 • Utförda eller ej utförda insatser

De olika insatserna som kan tändas i urvalet är:

 • Utsäde
 • Gödsel
 • Växtskydd
 • Arbete
 • Skörd
 • Växtföljd
 • Anteckningar

Bocka för den/de insatser du vill visa på varje skifte. Ha inte för många tända samtidigt då listan blir lång. För att undvika att lägga in en dubblett av insats, se till att alltid ha bockat för aktuell insatstyp.

Uppdaterad den 11 juni, 2020

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar