1. Hem
 2. Displayer och autostyrning
 3. FmX
 4. Lägga till linjeobjekt till FMD, FmX och EZ- Guide 500
 1. Hem
 2. Displayer och autostyrning
 3. EZ-Guide 250
 4. Lägga till linjeobjekt till FMD, FmX och EZ- Guide 500

Lägga till linjeobjekt till FMD, FmX och EZ- Guide 500

Exempel: Lägga in täckdikningsplan för guidning/autostyrning

Field Manager Display (FMD), FmX och EZ-Guide 500 kan hantera punkt-, linje- och ytobjekt. Här beskrivs ett exempel när man vill lägga till linjeobjekt från exempelvis en täckdikningsplan.

 1. Skapa ett nytt eller använd ett befintligt fält i din FMD, FmX eller EZ-Guide 500. Observera att man i EZ-Guide 500 måste definiera ett körspår för att fältet ska sparas. Stäng fältet och överför fältdata till minneskortet/USB- minnet. Fältdata sparas då i mapparna AgGPS\Data\Klient\Gård\Fält\Fältarbete. Namnen på klient, gård, fält och fältnamn definieras när fältet skapas.
 2. Kartobjekten (punkter, linjer, ytor) ska ligga på fältnivå, dvs i mappen AgGPS\Data\Klient\Gård\Fält. Alla objekt av samma typ ligger i samma fil. I PointFeature ligger punkterna, i LineFeature finns linjerna och i AreaFeature finns ytorna.
 3. Filformatet som används är ESRI Shape och koordinatsystemet ska vara WGS84. Shape-filer kan hanteras i flera olika GIS-programvaror, exempelvis ArcGIS. Shape-filen består av minst tre olika filer med samma namn men olika fil-prefix: .shp innehåller objektens form, .shx beskriver kopplingen till objektens attribut (dvs. information kopplad till objekten), och .dbf innehåller objektens attribut. Shape-filens samtliga filer ska alltid följas åt när filer flyttas.De ”konstgjorda” linjeobjekten ska efterlikna de som är möjliga att skapa direkt i displayen. T ex. är det inte möjligt att skapa linjer som förgrenar sig i displayen, och detta ska därför undvikas. Istället delas en förgrening på flera linjeobjekt.
 4. Spara Shape-filen med namnet LineFeature och placera den på rätt plats i mappstrukturen.
 5. Överför fältdata tillbaka till displayen med hjälp av minneskortet/USB-minnet.

I EZ-Guide 500 visas täckdikningsplanens linjer på skärmen. Med FMD och FmX kan linjeobjekten användas som körspår. Här följer ett exempel från FmX.

tackdikningsplan

Figuren ovan visar täckdikningsplanen som har lagts in som bakgrundsbild. Samtliga linjer syns på skärmen, men du blir inte guidad och autostyrningen kan inte följa linjerna. Loggningen kan användas för att spara var fordonet bearbetat/lagt ledning. Dessa funktioner kan användas i FMD, FmX och EZ-Guide 500. I figuren till höger används täckdikningsplanens linjer som körspår, dvs du får guidning och autostyrningen kan styra fordonet på linjerna. Endast de linjer som är i närheten av fordonet visas. Denna funktion kan användas i FMD och FmX, där man också enkelt kan växla mellan funktionen i figur 1 och 2 under arbetets gång.


sidfotManual ID: GPS-3
Rev dat: 2008-04-07

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar