1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. GFX-750
  4. Läsa in och använda tilldelningsfil i Precision-IQ

Läsa in och använda tilldelningsfil i Precision-IQ

Denna manual hjälper dig att i Precision-IQ läsa in en tilldelningsfil och komma igång att använda den. Det förutsätts att du redan har gjort de inställningar som krävs för redskapet med vilket du ska använda tilldelningsfilen.

Läsa in tilldelningsfil Precision-IQ

Beskrivningen förutsätter att du har fått eller skapat en tilldelningsfil för varierad giva av exempelvis kalk. Du skall då ha följande filer:

  • Test.dbf
  • Test.shp
  • Test.shx

Spara ner dessa filer på ett USB-minne i följande katalog: USB-minne/AgData/Prescriptions.
Sätt i USB-minnet i din display, starta enheten och Precision-IQ.

Välj Dataöverföring

Markera de tilldelningsfiler du vill överföra från USB-enheten till det interna minnet. Tryck på import. Invänta bekräftelse på hur många filer som överförts, tryck därefter OK.

Använda tilldelningsfil i Precision-IQ

Öppna ett nytt eller befintligt fält. I körbilden, tryck på knappen Rx till höger.

Välj vilken spridningskanal (utmatningstyp) som ska användas.

Tryck på Tilldelningskartans filnamn

Välj vilken kolumn som anger giva i tilldelningsfilen. Från DataVäxts programvaror heter den GIVA. Välj också vilken enhet som givan anges i, förslagsvis kg/ha.

Ledtid är tiden som redskapet tar på sig att ändra givan rent mekaniskt, det brukar ligga mellan 0 – 0.5 sek.
Av-tilldelningskartans beteende innebär vilken giva som skall skickas till redskapet ifall man kommer utanför tilldelningskartans täckning.

Tryck på Spara och sen tillbaka

Kontrollera att knappen för målgiva 1 samt knappen Rx är intryckta. Målgivan ändras då till att visa tilldelningsfilens giva på den plats där redskapet befinner sig.

Vill man istället köra rakgiva med någon av de förinställda målgivorna, tryck då på för att inaktivera tilldelningskartan.

I övrigt så sker spridningen på samma sätt som vid spridning utan tilldelningsfil.

Radera tilldelningsfiler i Precision-IQ

Stäng körbilden. I startmenyn för Precision-IQ, tryck på Dataöverföring.

Gå först till Delete fliken.
Tryck på Tilldelningskartor för att få fram listan över alla tilldelningskartor som finns i skärmen. Markera dom som skall raderas och tryck på Delete.

Uppdaterad den 7 maj, 2020

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar