1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. TMX-2050
  4. Läsa in och använda tilldelningsfil i Precision-IQ

Läsa in och använda tilldelningsfil i Precision-IQ

Denna manual hjälper dig att i Precision-IQ läsa in en tilldelningsfil och komma igång att använda den. Det förutsätts att du redan har gjort de inställningar som krävs för redskapet med vilket du ska använda tilldelningsfilen.

Läsa in tilldelningsfil Precision-IQ

Beskrivningen förutsätter att du har fått eller skapat en tilldelningsfil för varierad giva av exempelvis kalk. Du skall då ha följande filer:

  • Test.dbf
  • Test.prj
  • Test.shp
  • Test.shx

Spara ner dessa filer på ett USB-minne i följande katalog: USB‑minne/AgData/Prescriptions
Sätt i USB-minnet i din display, starta enheten och Precision-IQ.
Tryck på de tre prickarna längst upp i höger hörn, välj Dataöverföring.

Markera de tilldelningsfiler du vill överföra från USB-minnet till det interna minnet. Tryck på den blåa pilen mitt på sidan. Invänta bekräftelse på hur många filer som överförts, tryck därefter OK.

Använda tilldelningsfil i Precision-IQ

Öppna ett nytt eller befintligt fält. I körbilden, tryck på knappen Rx till vänster.

Välj vilken spridningskanal (utmatningstyp) som ska användas.

Tryck på Tilldelningskartans filnamn och välj tilldelningsfil.

Välj vilken kolumn som anger giva i tilldelningsfilen. Från DataVäxts programvaror heter den GIVA. Välj också vilken enhet som givan anges i, förslagsvis kg/ha.

Nu är tilldelningsfilen laddad och klar att användas. För att visa färger efter tilldelningsfilens giva kan kartlagrets färgskala ändras. Tryck på symbolen för kartlager och sedan knappen för vilken typ av information som ska visas.

Tryck på kugghjulssymbolen.

Markera alternativet Utspridd giva. Ange önskat intervall, antal steg och färgschema för färgskalan. Intervallet ska matcha tilldelningsfilens intervall för att visa filens variation.

Bekräfta dialogrutan med grön bock och välj sedan Utspridd giva som aktivt lager.

Tryck på materialknappen ute till höger, och gör fönstret större genom att trycka på materialnamnet. Tryck in knappen för giva 1 samt knappen Rx. Målgivan ändras då till att visa tilldelningsfilens giva på den plats där redskapet befinner sig.

Spridning sker sedan på samma sätt som vid spridning utan tilldelningsfil.

Radera tilldelningsfiler i Precision-IQ

Stäng körbilden. I startmenyn för Precision-IQ, tryck på de tre prickarna uppe till höger. Välj Dataöverföring.

Markera de tilldelningsfiler du vill radera från internminnet. Tryck på soptunnan mitt i skärmen. Invänta bekräftelse på att filerna raderats.

 


datavaxt-logotrimble-logo

Manual ID: GPS-16
Rev dat: 2017-01-19

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar