1. Hem
  2. Sensorer
  3. GreenSeeker
  4. Monteringsanvisning, GreenSeeker® RT200 System

Monteringsanvisning, GreenSeeker® RT200 System

Systemkrav

För att visa och lagra informationen från RT200-systemet krävs ett av följande alternativ:

  • AgGPS FmX-display med version 3.0 eller senare
    Obs! För att kontrollera mängd insatsvara som appliceras på fältet utifrån data från RT200-systemet krävs att FmX-displayen även har funktion för sektionskontroll och VRA.
  • Nomad handdator med Farm Works Mobile-programvara

Ingående delar GreenSeeker® RT200 System

Översikt

51

RT200-modulen

RT200 är enheten som kopplar ihop sensorerna med FmX-displayen. Modulen har anslutningar för CAN, seriell kommunikation och ström och den kan monteras både i och utanför hytten.

52

GreenSeeker-sensorer

Sensorerna har inbyggda ljuskällor och kan därför användas i alla förhållande, dag som natt. När enheten är på, sänds rött ljus ut från sensorfönstret. Sedan mäts reflektionen.53

Montering

Kablage

Art.nr kabel Beskrivning Placering
400-1-265-
240-EM
Sensorkablar Placeras mellan de yttersta två sensorerna, likadant
på bägge sidor av rampen. Dessa kablar kedjekopplar
alla sensorer på en sida med varandra, men de
levererar individuella data.
400-1-277-EM Sensor till RT200-
modul-kablar
Ansluter den innersta sensorn på varje sida till RT200-
modulen. De kedjekopplade sensorerna på rampens
vänstra sida måste anslutas till porten märkt Left CAN
bus; sensorerna på rampens högra sida måste
anslutas till porten märkt Right CAN bus.
77704 T-kabel Kopplas in mellan en av 400-1-277-EM-kablarna och
RT200-modulen. Den långa delen av denna kabel
ansluter till FmX-displayens port A eller B.
400-1-276-EM Strömkabel Försörjer systemet med 12 V-ström. Den ena änden
ansluts till RT200-modulen, den andra änden ansluts
efter huvudströmbrytaren.

RT200

Montera modulen ungefär mittemellan den högra och vänstra sidans sensorer. Kontrollera längden på kabel 400-1-277-EM för lämplig placering.

Modulen har monteringsjärn med borrade hål för upphängning.

Montera modulen på en säker plats på maskinen. Trimble rekommenderar att modulen monteras med kontakterna riktade nedåt för att undvika att det kommer in vatten i kontaktstyckena. Ytterligare fästjärn kan komma att behöva tillverkas.

Anslut sedan kabel 400-1-276-EM till 12 V DC-porten. Du måste vrida den låsande hylsan ca 1⁄4 varv på kontakten för att den ska låsa ordentligt.

Anslut kablarna 400-1-277-EM (som går till den innersta sensorn på den högra sidan) till de portar som är märkta Right CAN bus och Left CAN bus.
Observera att kabel 77704 ska anslutas mellan en av 400-1-277-EM-kablarna och RT200- modulen, det spelar ingen roll vilken.

 

Sensorerna monteras i regel på fästen I rostfritt stål, tillhandahållna av Trimble. Dessa fästen är utformade för att passa de flesta rampkonstruktioner och brukar kunna fästas med U-bultar.

54

De två yttre sensorerna kommer bara vara anslutna till en kabel. Där för måste den yttre porten på sensorn

pluggas, med en s.k. CAN terminator.

Det spelar ingen roll om sensorerna monteras framåt eller bakåt, men det rektangulära fönstret som sänder ut ljus måste vara parallellt med rampen.

Nedan visas lämpligt avstånd mellan sensorer vid körning i bredsådda grödor. I radodlade grödor placeras sensorerna istället noggrant ovanför raderna, men fortfarande fördelade över bredden enligt nedanstående princip.

Observera att sensorerna närmast hjulen bör placeras med tillräckligt avstånd från hjulspår, så att inte dessa påverkar avläsningarna. Sensorerna ska sitta minst 1,2 m isär.

55

Den optimala höjden för sensorn är ungefär 70-120 cm över grödan som skall läsas av. Bredden av sensorns synfält är ca 60 cm, när sensorn befinner sig inom det optimala höjdintervallet.

Sensorerna ska monteras så att det inte finns några hinder som skymmer något av de två fönstren som sänder ut resp. mäter reflekterande ljus. Det ska dessutom vara fritt 30 cm framför och 15 cm bakom varje sensor.

 

FmX

Anslut kabel 77704 till A- eller B-porten på displayen

För att aktivera plug-in för GreenSeeker i FmX-displayen: Tryck på Lägg till/Ta bort, längst ner till vänster i Konfigurationsvyn. Markera GreenSeeker i listan i den vänstra rutan, tryck sedan på Lägg till-knappen i mitten. Tryck OK för att gå tillbaka till konfigurationsmenyn.

Bilder från tidigare montering

56

57


datavaxt-logotrimble-logo

Manual ID: Install-GS-1
Rev dat: 2014-07-10

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?