1. Hem
  2. Hämta fjärrhjälpsverktyget

Hämta fjärrhjälpsverktyget

Om du har problem med din programvara som är svårt att avhjälpa över telefon så kan vi hjälpa dig genom fjärrstyrning av din dator.

Med programmet kan vi se vad som händer på din skärm. Du kan hela tiden se vad vi gör och kan när som helst avsluta programmet.
Detta är ett effektivt sätt att avhjälpa problem som kan vara svåra att förklara då både användaren och supportteknikern ser samma bild framför sig.

https://get.teamviewer.com/dh2m3eg

Om du vill ha hjälp via fjärrsupport så ringer du oss och uppger det ID och lösenord som presenteras i programmet.