1. Hem
  2. Programvaror
  3. DataVäxt Classic
  4. 🎥 Importera skiften från SAM-Internet

🎥 Importera skiften från SAM-Internet

Filer från SAM Internet
När du första gången startar programmet kan du med fördel hämta information från SAM Internet. Genom att i SAM Internet skapa en fil med dina uppgifter kan du få in alla dina skiften, blocknummer, EU beteckningar, grödor med grödkod, blockytor och skiftesytor.

 

Skiftesinformation
Genom att välja Arkiv>Importera data, SAM Internet skiften skapas all grundinformation i ditt program. Aktivera funktionen och peka via dialogen ut den fil du tidigare hämtat från SAM Internet. I programmet kommer nu alla dina skiften att skapas och om information funnits i filen även grödor, grödkoder, EU nummer, blocknummer och skiftesytor att läggas upp.

Du måste däremot i tabellen för utsäde komplettera denna med att registrera sorter koppla produkter, ange gödselrekommendationer och förväntad skörd och andra saker som krävs i tabellerna.

Hämta blocknummer
Om du redan har registrerat dina skiften kan denna funktion användas för att komplettera med blocknummer.

För att hämta aktuella blocknummer (blockens identitet) från SAM Internet och importera till DataVäxt 6 krävs att du först har angett EU nr och EU bokstav för skiftena i DataVäxt 6. (t.ex. 1A, 1B). Detta gör du i menyvalet EU.

När detta är gjort, kan du hämta blockidentiteterna från SAM Internet i den importfunktion som finns under Arkiv. En guide tar dig igenom importen. Kontrollera noga under EU att allt blivit rätt.

Block och skiftesytor
Om du i programmet importera uppgifter från SAM Internet med funktionen under Arkiv>Import>SAM Internet skiften i DataVäxt kommer all information enligt beskrivningen ovan att läggas upp.

Om du däremot väljer funktionen i kartdelen för att importera filer, Arkiv>Importera fil kommer endast den geografiska informationen
att skapas. Du kommer via guiden att ta ställning till var du vill lagra informationen och om du vill ha med block eller skiftesytorna i importen.

Uppdaterad den 5 november, 2020

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar