1. Hem
  2. Tillbehör
  3. Installation av PDL-450 radiomodem för EZ-Guide 500
  1. Hem
  2. Displayer och autostyrning
  3. EZ-Guide 250
  4. Installation av PDL-450 radiomodem för EZ-Guide 500

Installation av PDL-450 radiomodem för EZ-Guide 500

Följande beskrivning guidar dig igenom installationen av PDL 450 radiomodem till en EZ- Guide 500.

77

Anslut radiomodemet till EZ-Guide 500 enligt ”Snabbmanual EZ-Guide 500 display med Autopilot”. Den 9-poliga anslutningen ska anslutas till COM-porten på EZ-Guide 500. Gå till Konfiguration/System/GPS/GPS Setup och välj RTK som korrektion. Följ hjälpavsnittet och ange Generisk radio (OBS! Ej Trimble radio) och därefter baudrate 9600, ingen partitet och en stoppbit.

Radiomodemet startar upp automatiskt när det ansluts till spänning. Modemet kan stängas av och slås på genom att trycka på Till/Från-knappen.
Power LED lyser konstant när radiomodemet är påslaget. Om Power LED blinkar har systemet varit utsatt för spänningsfall. Kontrollera strömanslutning och starta om modemet enligt ovan.

Kanalknappen används för att visa kanalinställning samt för att växla kanal. Ett tryck på kanalknappen tänder upp displayen och visar vald kanal. Ytterligare tryck på kanalknappen, när displayen är tänd, växlar kanalinställning. Radiomodemet kan ställas in på kanal 0 till kanal 15 (om max antal kanaler är inställda) samt inställningen ”b” och ”r”. Uppredade tryck på kanalknappen bläddrar i kanallistan som slutar med ”b” och ”r”, för att sedan börja om på kanal 0 igen. För kanal 10 – 15 visas en siffra i taget, t ex för kanal 12 visas 1 och 2 växelvis. Använd inte inställningarna ”b” och ”r”, då dessa är inställningar där modemet automatiskt försöker välja kanal. Ställ in önskad kanal och kontrollera att data tas emot. Detta visas genom att Rx blinkar.

Tx ska inte blinka när radiomodemet används som rover, endast då den används som repeater.

Felkoder:
Radiomodemet kan visa felkoder genom att växla bokstaven E med efterföljande två siffror.

Kod

Beskrivning

E01

För hög spänning

E02

För låg spänning

E03

För låg spänning för att sända

E08

Temperaturen är för hög

E10

Strömförsörjningen är för hög

E11

Checksummefel

E12

RAM-fel

E13

EEPROM-fel

E14

FLASH-fel

E15

TX Synth Lock-fel

E16

Synthesizer ej låst

E99

Okänt fel

Fel E01-E03: kontrollera anslutning till spänning
Fel E08-E99: kontakta DataVäxt Support

 


datavaxt-logotrimble-logo

Manual ID: Install-Guide-5001
Rev dat: 2011-03-30

Uppdaterad den 23 augusti, 2018

Bilagor till artikeln

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar