1. Hem
  2. Programvaror
  3. DataVäxt Classic
  4. 🎥 Nytt växtodlingsår – kopiera från föregående år

🎥 Nytt växtodlingsår – kopiera från föregående år

Begreppet År i DataVäxt avser alltid växtodlingsår. Det innebär att alla registreringar för respektive år ALLTID följer skördeåret. Exempelvis registreras då höstsådd 2010 under växtodlingsåret 2011.

För att underlätta årkopieringen finns en guide som steg för steg tar dig igenom proceduren. Markera vilket år du Utgår ifrån och skriv in vilket år du vill skapa. I normalfallet är detta förvalt.

Varje år i DataVäxt är unikt och behöver inte skapas i följd även om detta underlättar. Om du enkelt vill skapa en växtföljd bakåt i tiden så starta med att lägga upp innevarande år komplett, kopiera sedan detta till det år bakåt i tiden som du vill starta på, registrera utsäden på skiftena och kopiera framåt.

Du kan vid denna årkopiering välja att enbart kopiera vissa data så som skiften och utsäden. I normalfallet skall samtliga data vara förbockade.

Vid årskopieringen hämtas också grödor om du gjort en plan i verktyget växtföljdsplanering.

 

1

2

3

4

5

6

7

 


datavaxt-logo

Uppdaterad den 28 januari, 2021

Var den här artikeln till hjälp?

Liknande artiklar